Lietuvos žmonės kviečiami dalyvauti daugelyje renginių, skirtų

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI,

kuris įvyks 2018 m. vasario 16 d.

MALONIAI KVIEČIAME BŪTI AKTYVIAIS LIETUVOS ŠIMTMEČIO RENGINIŲ DALYVIAIS

Raginame visus gimnazijos bendruomenės narius – mokinius, mokytojus, darbuotojus, mokinių tėvelius, senelius dalyvauti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus pilietinio ugdymo projekte „ISTORIJA STEBI ATEITĮ“, kuris sudarytas iš dviejų atskirų dalių:

  • Projekto „Kaunas – LAISVE patikrinti.1918-2018.(10X10)“;
  • Projekto „Geros idėjos veža“

Projektas „Kaunas – LAISVE patikrinti.1918-2018.(10X10)“. Mūsų gimnazijos bendruomenė turi iš 1948 – 1957 metų laikotarpio išrinkti 10 svarbiausių Kaune įvykusių įvykių/darbų, kurie yra tapę Kauno vizitine kortele ir buvo svarbūs visai Lietuvos valstybingumo raidai. Įvykiai ir darbai gali būti skirtingų sričių – kultūros, socialiniai, mokslo, architektūros, meno, visuomeniniai, politiniai ir kt.

Projektas „Geros idėjos veža“. Mūsų gimnazijos bendruomenė turi domėtis 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro SALIAMONO BANAIČIO gyvenimu ir darbais, siekiant surasti ir suformuluoti vieną – dvi svarbiausias jo visuomeninės – politinės veiklos, skirtos Lietuvai, idėjas (sumanymus, siekius, darbus), kuriuos jis siūlė įgyvendinti ar įgyvendino. Šios idėjos turėtų būti svarbios Lietuvai signataro gyvenamuoju laikotarpiu (jų svarba pagrindžiama 5 – 7 argumentais) ir nepraradusios aktualumo šiandieninėje Lietuvoje (idėjos aktualumas šiandien turėtų būti pagrįstas šio laikmečio argumentais, faktais, įvykiais (nuo 5 iki 10)).

Prašome iki 2017 m. gegužės 2 d. Jūsų surastą informaciją (dokumentuose, straipsniuose, enciklopedijose, archyvinėje medžiagoje) pagal veiklos sritis atsiųsti mokytojams adresais:

Ingrida.vaskeviciute@gmail.com

KULTŪRA, atsakinga Ingrida Vaškevičiūtė, lietuvių k. vyresnioji mokytoja;

orvidiene@gmail.com

MOKSLAS, atsakinga Daiva Orvidienė, chemijos mokytoja metodininkė;

auklėtojai@yahoo.com

SOCIALINĖ VEIKLA, atsakinga Ieva Vasiliauskienė, tikybos mokytoja metodininkė;

gasaurum@gmail.com

POLITINĖ – VISUOMENINĖ VEIKLA, atsakinga Aurelija Gasiūnaitė, istorijos mokytoja metodininkė;

daivalaisveslagaminas@gmail.com

MENAS, atsakinga Daiva Kablienė, technologijų vyresnioji mokytoja;

Viluniene.audra@gmail.com

SPORTAS, atsakinga Audra Vilūnienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė;

r.maciuliui@gmail.com

„GEROS IDĖJOS VEŽA“, atsakingas Robertas Mačiulis, istorijos vyresnysis mokytojas.

Arba įmesti į vieną iš LAISVĖS LAGAMINŲ, kurie yra gimnazijos 1 – ojo aukšto fojė ant veidrodžių sienelės. Pateikti galima nuotraukas, simbolius, grafinį vaizdavimą, ištraukas iš archyvinės medžiagos ir kt.

Projekto koordinatorė gimnazijoje Grita Šukytė, direktorės pavaduotoja.

TIKIME, KAD ESAME VIENINGA LIETUVA IR STIPRI BENDRUOMENĖ