Š. m. rugsėjo 21-23 dienomis Kauno ‚Varpo“ gimnazijos vienuoliktų klasių mokiniai bei kūno kultūros mokytoja Audra Vilūnienė lankėsi Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje pagal Kauno m. savivaldybės programą „Jaunieji ambasadoriai“.

Trumpos viešnagės metu gimnazistai pristatė gimtąjį miestą Kauną bei garsiausius jo sportininkus, dalyvavo Latvijoje minimoje sporto šventėje „Olimpinė diena“, jos metu kartu su latviais šoko masinį  šokį, kuris buvo transliuojamas per televiziją.

Gimnazistai bei mokytoja A. Vilūnienė organizavo judriuosius ir tautinius žaidimus su netradiciniu inventoriumi Latvijos mokiniams, dalyvavo ir latvių organizuojamose sportinėse rungtyse.

Be sportinių rungčių, „Varpo“ gimnazijos mokiniai apžiūrėjo Rygos senamiestį, dalyvavo Baltų vienybės dienos minėjime.

Džiaugiamės prasminga išvyka ir pavasarį lauksime į mūsų mokyklos sporto šventę iš Rygos lietuvių vidurinės mokyklos atvykstančių mokinių!