Gruodžio 4 d. Kauno „Varpo“ gimnazijoje vyko „Advento meditacijos“ – integruota dorinio ugdymo, menų ir lietuvių kalbos netradicinė pamoka, skirta advento pradžiai paminėti.

Pokalbius apie adventą vedė tikybos mokytoja IEVA VASILIAUSKIENĖ. Šv. Kalėdų laukimo nuotaikomis ir mintimis dalijosi svečias – diakonas VINCENTAS LIZDENIS.

Renginio metu 9 A, 9 C klasių mokiniai pagamino kalėdines atvirutes Šv. Antano Paduviečio parapijos vienišiems žmonėms.

 

Dėkojame visiems dalyvavusiems.