Advento meditacijos

2016 m. gruodžio 16 d. aktų salėje

8.55 – 9.40 val. – I A, I B klasių gimnazistai

9.50 – 10.35 val. – II C, III C klasių gimnazistai

Pokalbius apie adventą praves pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas OFM.

Gimnazistai parengs kalėdinius sveikinimus Šv. Antano Paduviečio parapijos vienišiems žmonėms.