Gruodžio 16 d. įvyko netradicinė integruota tikybos ir lietuvių kalbos pamoka „Advento meditacijos“. Dalyvavo I A, I B, II C, III C klasių gimnazistai. Pokalbius apie adventą pravedė pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas OFM. Gimnazistai pagamino kalėdinius atvirukus, parašė sveikinimus Šv. Antano Paduviečio parapijos vienišiems žmonėms.