ALUMNO SIMO SIRTAUTO

„Iššūkis gimnazistams

tema „Mano miestas – Kaunas“

2018 m. gegužės 10 d.

saviugdos užsiėmimų metu

aktų salėje