GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA! 

Gimnazijos bibliotekininkė dr. Livija Mačaitytė-Kaselienė paruošė metodinę medžiagą, dalijosi gerąja patirtimi ir skaitė pranešimą „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“ Lietuvos mokyklų bibliotekininkams.

Metodinė valanda vyko 2020 m. birželio 16 dieną virtualioje aplinkoje.