Erasmus KA1 projektas „Mokau ir mokausi šiuolaikiškai“

Bendra informacija.

Kauno „Varpo“ gimnazija dalyvauja naujame Erasmus KA1 projekte „Mokau ir mokausi šiuolaikiškai“. Projektas skirtas mokytojų anglų kalbos, integruoto mokymo bei informacinių technologijų kompetencijų tobulinimui.

Kursai Prahoje. 2017 m. gruodžio 4-8 dienomis gimnazijos direktorė Ilmantė Bagdonė, mokytojai Pranė Stankevičienė, Algimantas Sipavičius ir Daiva Kablienė dalyvavo kursuose Prahoje „English for educators“.  Kursus vedė profesionali lektorė iš Serbijos, kuri naudojo mokomąją medžiagą iš BBC Learning ir British Council Learning English svetainių, dalyvavo mokytojai iš Slovėnijos, Slovakijos, Norvegijos ir Portugalijos.

Kursų metu dalyviai pagilino anglų kalbos žinias, tobulino kalbėjimo ir klausymo įgūdžius:

  • Mokėsi prisistatyti angliškai, apibūdinti žmogų;
  • Diskutavo apie anglų kalbos naudą ir būtinybę ją mokėti;
  • Gilinosi į intonacijos ypatumus, tobulino tarimą;
  • Pakartojo veiksmažodžių formas, svarbiausias anglų kalbos gramatikos taisykles - žodžių tvarką sakinyje, klausimų sudarymą, kt.;
  • Analizavo britų ir amerikiečių anglų kalbos skirtumus;
  • Parengė pristatymą „Čekija mano akimis“.

Dalyviai labai džiaugiasi suteikta galimybe tobulėti, susirado partnerių ateities projektams. Gauta medžiaga ir įgyta patirtis buvo pristatyta gimnazijos mokytojams.

Kursai Florencijoje. 2018 m. kovo 12-16 dienomis gimnazijos direktorė Ilmantė Bagdonė, pavaduotoja Rasa Butrimienė, mokytojos Daiva Kablienė ir Aurelija Gasiūnaitė dalyvavo kursuose Florencijoje „CLIL in Practice: focus on Florence“.  Kursus vedė profesionali lektorė Sarah Bairstow iš JAV.

Atlikdami įvairaus pobūdžio praktines užduotis, kursų dalyviai kiekvieną dieną analizavo skirtingas temas – Renesanso epochos ypatumus, Florencijos meną, istorines asmenybes, gyvenusias šiame mieste, mados ypatumus, maisto gaminimą. Mokytojų komanda kiekvieną dieną lankėsi muziejuose – Dantės name, Casa Buonarroti muziejuje,  Medičių rūmuose.  Visos veiklos buvo orientuotos į integruoto mokymo (IDUKM) organizavimo tobulinimą, naujų metodų pristatymą bei įvaldymą. Lektorė pateikė autentišką medžiagą, rengė diskusijas, dalijimąsi gerąja patirtimi.

Dalyviai džiaugiasi galėdami įgyti naujos patirties, praplėsti savo kultūrinį akiratį, ir jau taiko naujus metodus savo pamokose, o  gerąją patirtį pristatys Metodinės dienos metu gimnazijos ir Kauno miesto mokytojams.

Kursai Maltoje. Balandžio 16-20 d. „Varpo“ gimnazijos direktorė Ilmantė Bagdonė, dir. pavaduotoja Rasa Butrimienė, psichologė Laura Šekienė ir geografijos mokytoja Ramunė Krygerienė dalyvavo kursuose „IDUKM ir informacinės technologijos“ Maltoje, organizuojamuose agentūros ETI Malta pagal Erasmus KA1 projektą „Mokau ir mokausi šiuolaikiškai“.

Kursų metu gimnazijos komanda turėjo užduotį – sukurti pamoką naudojant WEBQUEST technologiją. Tam reikalingos pakankamos dalyvių IT ir anglų kalbos žinios, naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, nuorodos į dokumentus. Mokytojos sužinojo naujų svetainių, kuriose galima rasti informacijos, praktinių užduočių integruotų pamokų organizavimui, interaktyvių žodynų, kuriais mokiniai gali naudotis mokydamiesi įvairių dalykų anglų kalba (pvz. CLIL STORE, MULTIDICT).

Gimnazijos komanda labai džiaugiasi kursuose įgyta vertinga patirtimi ir jau taiko naujoves pamokose bei planuoja pasidalinti įspūdžiais Kauno miesto pedagogams organizuojamoje metodinėje dienoje.

Kursai Jugtinėje Karalystėje. Š.m. spalio 8-12 d. „Varpo“ gimnazijos mokytojos P. Stankevičienė, L. Pūraitė bei J. Damijonaitienė lankėsi Didžiojoje Britanijoje, Scarborough mieste, bei dalyvavo kursuose „Technologies in Teaching“ pagal Erasmus KA1 projektą „Mokau ir mokausi šiuolaikiškai“.

Kursų metu mokytojos tobulino anglų kalbos žinias, praturtino žodyną, išmokdamos britų naudojamų sustabarėjusių frazių bei frazeologizmų. Be to, kūrybingi ir entuziastingi lektoriai pristatė daugybę interaktyvių programų bei aplikacijų (Quizlet, padlet, factile, plickers ir kt.), kurias mokytojos jau taiko savo pamokose.

Kursus papildė įdomi kultūrinė programa – apsilankymas Scarborough pilyje senovinėje 12 amžiaus bažnyčioje, Whitby miestelyje bei vienuolyne ir jo muziejuje, džiazo muzikos koncerte.

Kursai Sicilijoje. Šių metų gruodžio 3- 7 d.d. gimnazijos direktorė Ilmantė Bagdonė, matematikos mokytoja Ingrida Bakutienė ir anglų kalbos mokytoja Rita Misiūnienė dalyvavo efektyvaus ICTE naudojimo mokymuose Palerme, Sicilijoje pagal Erasmus KA1 projektą “Mokau ir mokausi šiuolkaikiškai“.  

Mokymų dalyviai išmoko naudotis Edmodo platforma, Filmora  filmų kūrimo programa, Prezi bei Dropbox teikiamomis galimybėmis. Laisvu nuo mokymų laiku mokytojai aplankė žymias Sicilijos vietas. Įgytomis žiniomis mokytojos ketina pasidalinti su gimnazijos bei Kauno m. pedagogais Metodinės dienos metu.