II – IV klasių mokinių tėvų susirinkimai klasėse

2019 m. rugsėjo 25 d.

18.00 val.