„NACIONALINIO ORUMO PAMOKA 2016“
2016-03-23
Rodyti visus

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ 2016-2017 M.M.

Priėmimo vykdymo etapai:

 Etapai Data ir laikas Pastabos
 Prašymų registravima  Nuo 2016 m. sausio 11 d  Prašymą pateikia mokinys (nuo 14 iki 18 m.), turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą arba mokinio tėvai (rūpintojai). Prašymo forma

Vieta: Gimnazijos raštinė  darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

 Integruotas žinių lygio nustatymo testas (bendrųjų gebėjimų užduotys)*  2016 m. birželio 7 d. 13.00 val.  Tik pateikusieji prašymus*  
Vieta: sporto salė
 Dokumentai, kuriuos būtina pristatyti:  Nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 17 d. 15.00 val.
  • 8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalą arba kopiją (kurią bus privaloma pakeisti originalu sutarties pasirašymo dieną);
  • gimimo liudijimo arba paso kopiją (turėti ir originalą).
  • Užpildytą anketą „Pagrindiniai duomenys apie mokinį” (Mokinių duomenų bazei).
  • dvi nuotraukas dokumentams (3×4).
  • Pažymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo.
  • Iš šeimos gydytojo pristatyti medicinos pažymą (forma Nr.027-1/a– iki rugpjūčio 31 d.).

Iš buvusios mokyklos pristatyti: 

  • užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) klasę).
  • Mokinio standartizuotų testų (8 kl.) rezultatai pagal pasiekimų lygius (profilis) – kopija

Gimnazijos raštinė: darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val

 Skelbiami priimtų į gimnaziją mokinių sąrašas, sutarčių pasirašymo grafikas ir motyvacinio pokalbio su priimtų į Europines klases mokiniais ir vienu iš tėvų (rūpintojų) grafikas  2016 m. birželio 20 d. 12.00 val.  Gimnazijos internetinėje svetainėje ir gimnazijos informacijos lentoje
 Sutarčių su būsimais gimnazistais ir jų tėvais/globėjais pasirašymas Dalyvauja  mokinys ir vienas iš tėvų (globėjų  2016 m. birželio 21-23 d  Mokiniai, nepasirašę sutarties 2016 m. birželio 21-23 d., išbraukiami iš priimtųjų sąrašo. Sutarčių pasirašymo vieta: Gimnazijos raštinė (pagal sudarytą grafiką).
 Esant laisvų vietų, dokumentai priimami iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.  iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.  Vieta: gimnazijos raštinė

Skaityti daugiau