kaledos_virsus

ADVENTO MEDITACIJOS
Gruodžio  4 d.
8.00 – 9.40 val.

*Integruota dorinio ugdymo, menų ir lietuvių kalbos netradicinė pamoka, kurios metu pokalbius apie adventą praves tikybos mokytoja Ieva Vasiliauskienė, svečias diakonas Vincentas Lizdenis.

*I A, C klasių gimnazistai pagamins kalėdines atvirutes, parašys linkėjimus Šv. Antano Paduviečio parapijos vienišiems žmonėms.


„Gerumo pertrauka“
 Gruodžio 7 d. 
10.35 – 11.10 val.
aktų salėje

Kviečiame dalyvauti *Akcijoje „Kalėdinis pyragas“

Prašome iškepti pyragus ir juos parduoti – pirkti. Surinktos piniginės lėšos bus perduotos „Maltos ordinui“, siekiant pamaitinti vargstančius senolius.

*Akcijoje „Angelo pėdos“

Prašome parengti po 1 dovanų maišelį (nuo klasės) Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos auklėtiniams. Dovanų maišelyje turėtų būti saldainių (100 g.), šokoladas, kanceliarijos reikmenys, žaidimas, šiltas šalikas, kepurė, pirštinės ar kojinės.


„Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“

Kauno miesto mokyklų puošimo ir kalėdinių kompozicijų konkursas gruodžio 12 d.

Mūsų gimnazijos tema Aukso žuvys po ledu“


„Sočios keturkojo Kalėdos“

Socialinė gerumo akcija iki gruodžio 12 d. 1 aukšto fojė.

Išvyka į „Lauros prieglaudėlę“ gruodžio 14 d.


„Kalėdų meduolis“

Bendruomeniškumo akcija gruodžio 18 – 21 d. 11.40 val. mokytojų kambaryje


Ugdymo diena,
skirta socialinei veiklai, savanorystei

Gruodžio 19 d.

Klasių bendruomenių išvykos  į senelių, vaikų globos namus, pagalba labdaros organizacijoms, dienos centrams.


Kalėdinis 3×3 krepšinio turnyras

Gruodžio 19 d.

dalyvauja I – IV klasių vaikinai


Pilietinė kraujo donorystės akcija

Surinkus reikiamą skaičių dalyvių – 15 žmonių gruodžio 19 d. gimnazijos medicinos kabinete 10. 00 – 15. 00 val.


Labdaros popietė
Angelo pėdos“,
 skirta Kauno Jono Laužiko  specialiosios mokyklos auklėtiniams

Gruodžio 19 d. 10.00 val.

Programa

*Svečių sutikimas
*Sveikinimai
*Vaišės
*Žaidimai, Kalėdų senelio dovanos

Organizuoja I A, II B, III C klasių bendruomenės


Kalėdinis teatralizuotas koncertas
„KONTRASTAI“
gruodžio 21 d. 18.00 val. aktų salėje

Dalyvaus gimnazijos meniniai kolektyvai, talentingi gimnazistai

Kviečiame atvykti visus gimnazijos bendruomenės narius: gimnazistus, jų tėvelius, mokytojus, techninius ir administracijos darbuotojus, Alumnus.


„Pasveikinkim vieni kitus

Klasių bendruomenių akcija gruodžio 22 d.


,,Knygų Kalėdos“

Dalyvavimas nacionalinėje akcijoje iki 2018 m. sausio 6 d. https://www.knygukaledos.lt


Klasių bendruomenių kalėdiniai sveikinimai ir linkėjimai

9B_sveikina

sveikinimas_3c