LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA 2017 m. SAUSIO 13 – OJI

8.00 – 8.10

* visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ (klasėse ir koridoriuose užgesinama šviesa, ant palangių uždegamos žvakelės)

* bėgimo akcija „Negęstantis fakelas“, skirta Laisvės gynėjams pagerbti

8.10 – 8.15

* radijio laida „Tylos minutė. LR Himnas“

8.15 – 8.45

* individualūs mokytojų ir mokinių pokalbiai – atsiminimai apie sausio 13 – osios įvykius

10.35 – 10.55 ir 11.40 – 12.05

1 – ojo aukšto fojė ir aktų salėje

* filmuotos medžiagos apie sausio 13 – osios įvykius peržiūra

1 – ojo aukšto fojė parengta

  • instaliacija „Laisvės aukuras negęsta“
  • perfomansas „Gyvoji trispalvė