Mokslo metų pradžios šventė

„Pasveikinkim vieni kitus“

2022 m. rugsėjo 1 d.

10.00 val.

gimnazijos išoriniame kieme

*

10.45 val.

1 – oji mokslo metų pamoka klasėse, veda klasių vadovai