Spalio 5 d.

1 – 7 pamokos pagal tvarkaraštį
(pamokos trukmė 25 min.),
veda pamokos mokiniai

*

11.50 – 12.50 val.

abiturientų sveikinimas mokytojams

„Skrendam???“