2018 m. birželio 5 d.

10.00 val. aktų salėje

Įteiksime 11 nominacijų mokiniams ir mokytojui už puikų mokymą ir mokymąsi, aktyvias veiklas bei iniciatyvas 2017 – 2018 m. m.

Kviečiame dalyvauti gimnazijos mokinius ir mokytojus.

*

12.00 val. klasėse

Mokslo metų veiklos apibendrinimo popietės

Klasės bendruomenės pulsas

(aptariamos klasės bendruomenės stiprybės ir silpnybės)