Gegužės 4 d. anglų k. mokytoja Jovita Damijonaitienė pravedė pamoką 11 B klasėje tema „Europos Sąjungos įtaka Lietuvos gyventojams“, skirtą projektui „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Pamokos metu mokiniai išsakė savo požiūrį apie Lietuvos priklausymą Europos sąjungai, analizavo, ką apie ES institucijų veiklą mano Lietuvos gyventojai. Pasitelkus vaizdines priemones (paveikslėlius, karikatūras, video filmą), buvo diskutuojama, kokius pokyčius atnešė įstojimas į ES ir kokias sritis tai labiausiai paveikė.