Priėmimo vykdymo etapai

Etapai Datos ir laikas Pastabos
Prašymų pateikimas Nuo 2018 m. kovo 7 d. 12.00 val. Teikti prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. bus galima elektroniniu būdu (asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje), nuoroda: https://imokykla.kaunas.lt
Svarbu: prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui!!!Pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
Motyvaciniai pokalbiai Nuo 2018 m. gegužės 2 d. nuo 14.00 val.  iki 17.00 val. Registruotis Jums tinkamu laiku bus galima nuo balandžio 16 d. 

Su nesiregistravusiais, laikas bus derinamas prašyme nurodytais kontaktais (tel., el. paštu).

Dokumentai, kuriuos būtina pristatyti:

 

 

Nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. birželio 20 d. 9.00 val.
  • 8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalą.
  • gimimo liudijimo arba paso kopiją (turėti ir originalą).
  • dvi nuotraukas dokumentams (3×4).
  • Iš šeimos gydytojo pristatyti medicinos pažymą (forma Nr.027-1/a– iki rugpjūčio 31 d.).

Iš buvusios mokyklos taip pat pristatyti:

  • užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) klasę).
  • Mokinio standartizuotų testų (8 kl.) rezultatai pagal pasiekimų lygius (profilis) – kopija

Vieta:
Gimnazijos raštinė (101 kab.):
Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.
Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Priėmimo komisijos posėdis 2018 m. birželio 21 d. 9.00 val.  Vieta: Gimnazijos raštinė (101 kab.)
Skelbiamas bendras visų priimtų į gimnaziją mokinių sąrašas 2018 m. birželio 21 d. 16.00 val.  Gimnazijos internetinėje svetainėje, gimnazijos informacijos lentoje,  el.paštu, kuris nurodytas prašyme (per 3 d.d.).
Susirinkimas (dėl bendros tvarkos ir sutarčių pasirašymo) 2018 m. birželio 22 d. 12.00 val.  Dalyvauja įstojusiųjų mokinių tėvai ir patys mokiniai (pageidautina)

Vieta: Aktų salė.

Sutarčių pasirašymas

Dalyvauja  mokinys ir vienas iš tėvų (globėjų)

Nuo 2018 m. birželio 22 d. (po susirinkimo) iki birželio 29 d. Sutarčių pasirašymo vieta: Gimnazijos raštinė

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.

Esant laisvų vietų, dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Gimnazijos raštinė (101 kab.):

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.


Visais klausimais, susijusiais su moksleivių priėmimu, prašome kreiptis į raštinę telefonu 8-37 380448.

 


 

Planuojami klasių komplektai 

2018-2019 m.m.

 

 

I (9) kl.

(pagrindinio ugdymo programa)

II (10) kl.

(pagrindinio ugdymo programa)

III (11)  kl.

(vidurinio ugdymo programa)

IV (12) kl.

(vidurinio ugdymo programa)

Klasės

 

6 4 3 5
Mokiniai

 

150 100 81 128

Susiję dokumentai:

Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas

Klasių komplektų skaičius gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose pagrindinio ugdymo programos II dalį ir vidurinio ugdymo programas, 2018–2019 mokslo metais (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 1 priedas)

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (2018-02-06 Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-33)

Kauno „Varpo“ gimnazija. Teritorija
Žemėlapis
Sprendimas dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo

Priėmimo komisijos darbą reglamentuojantys dokumentai:

Įsakymas dėl priėmimo komisijos sudėties

Įsakymas dėl darbo reglamento 

Priėmimo komisijos darbo reglamentas