RESPUBLIKINIS NACIONALINIO ORUMO FORUMAS

MINTIES LAISVĖS ŠAUKLIAI“

SKIRTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI

 

KVIETIMAS

Maloniai kviečiame atvykti į Kauno „Varpo“ gimnaziją

2018 m. balandžio 24 d. 13.00 val.

ir pasidalinti Jūsų surastomis pilietiškumo, laisvės, socialinės veiklos  apraiškomis,

kurios skatina NACIONALINĮ ORUMĄ.


 NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios nuostatos reglamentuoja respublikinio nacionalinio orumo forumo „Minties laisvės šaukliai “ tiriamųjų, kūrybinių ir praktinės veiklos darbų tikslą, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas. Ugdyti orų, pilietišką, moralų žmogų, mokantį didžiuotis savo šalimi, jos žmonėmis ir jų laimėjimais; suprantantį savo tautos, kaip didžiulės vienijančios jėgos, vertę sudėtingame, permainų ir grėsmių kupiname pasaulyje; suvokiantį žmogaus ir tautos laisvės būtinumą, tikro autoriteto svarbą valstybei ir tautai.

Uždaviniai:

 • Skatinti mokinius domėtis gyvenimo realijomis, istorine Lietuvos praeitimi.
 • Lietuvos aktualijas suprasti ir analizuoti artimiausios aplinkos, valstybės, Europos kontekste.
 • Aktyvinti mokinius saviraiškai ( dainuoti, vaidinti, ginti Lietuvos teritoriją, rengti festivalius, sirgti už mylimas komandas, būti politikais, dvasiniais vedliais…), kuri suteikia galimybę savo gyvenimą įprasminti ir kurti ateities Lietuvą – laisvą ir orią.

DALYVIAI

Forume kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų  9 – 12 (gimnazijos I – IV) klasių mokiniai

LAIKAS, VIETA, KONTAKTAI

Forumas įvyks 2017 m. balandžio 24 d. 13.00 – 16.20 val.

Kauno „Varpo“ gimnazija (Rytų g. 19, Kaunas)

Koordinatorė Grita Šukytė, el. paštas: gritasuk@gmail.com tel 861021828

VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS (dalyvavimo sąlygos, registracija)

 • Mokinius, kurie nori dalyvauti forume, prašome parengti pateiktis, stendinius pranešimus, sukurti trumpus filmus apie Lietuvos pilietiškus žmones, įvykius, reiškinius, kuriuose išryškėja nacionalinis orumas ir kurie galėtų būti pavyzdžiu jaunimui.
 • Pristatymo trukmė iki 7 min.
 • Užpildytas registracijos anketas pateikti iki balandžio 19 d. adresu: gritasuk@gmail.com
 • Tiriamųjų, kūrybinių veiklų pristatymai gali būti rengiami individualiai arba kelių autorių

REZULTATAI, APDOVANOJIMAS

 • Mokiniai apdovanojami padėkos raštais, suvenyrais
 • Mokytojams, padėjusiems mokiniams parengti veiklų pristatymus, išduodamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pažymos

ORGANIZATORIAI

 • Kauno „Varpo“ gimnazija
 • Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 

 DALYVIO ANKETA


PROGRAMA

12.00 – 13.00      Dalyvių registracija

13.00 – 13.45

 • Forumo atidarymas, dalyvių pasveikinimas (Kauno „Varpo“ gimnazijos direktorė Ilmantė  Bagdonė, gimnazistai) (15 min.)
 • „Jaunimas, laisvė ir demokratija – artimoje bendruomenėje, Lietuvoje ir Europoje“ (pranešėja Daiva Jakaitė, Europos Parlamento Informacijos biuro vadovė) (30 min.)

13.50 – 15.50      Mokinių veiklų pristatymai darbo grupėse

 • 30 min. skiriama grupės svečio patirties sklaidai, 1 val. 30 min. skiriama mokinių veiklų pristatymams
 • kavos ir arbatos pertrauka grupėse pagal poreikį
 • mokiniai laisvai pasirenka vieną iš siūlomų veiklos srities temų arba parašo savo sugalvotą temą, pažymi, kokiame kontekste bus analizuojama tema (artimiausios aplinkos, Lietuvos, Europos)
Veiklos sritis, tema Artimiausioje aplinkoje (šeimoje, mokykloje, mieste, rajone) Lietuvoje Europoje
I darbo grupė

„Pilietiškumas“

Moderatorė Aurelija Gasiūnaitė, istorijos mokytoja metodininkė

Dalyvauja svečias – Jurgita Juodišiūtė ,Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) valdybos narė

Jaunimo tautinės akcijos      
Laisvės šventės kitaip      
Piliečiai apie savo valstybę      
Jaunimo ir vyresniosios kartos pilietiškumo sąlyčio taškai      
Šeimos nacionalinis orumas      
Pilietiškumas bendruomenėje      
Laisvės šviesuoliai, autoritetai      
Atmintis apie LAISVĘ dabarčiai      
Už ką skiriamos LAISVĖS premijos      
Kita (jūsų pasirinkta tema)      

 

Veiklos sritis, tema Artimiausioje aplinkoje (šeimoje, mokykloje, mieste, rajone) Lietuvoje Europoje
II darbo grupė

„Socialinė veikla“

Moderatorė Vilija Vilkienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Dalyvauja svečias – Jonas Dragūnas, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros vadovas, centro „Skautų slėnis“ įkūrėjas, vadovas

Pagalba kitokiems      
Pagalba artimui kiekvieną dieną      
Švarus aplinka – švari sąžinė      
Ryšys tarp kartų      
Prevencinės akcijos      
Bendravimo kultūra      
Tolerancija žmogaus išskirtinumui      
Kita (jūsų pasirinkta tema)      

 

Veiklos sritis, tema Artimiausioje aplinkoje (šeimoje, mokykloje, mieste, rajone) Lietuvoje Europoje
III darbo grupė

„Aplinkosauginė veikla“

Moderatorė Pranė Stankevičienė, biologijos mokytoja ekspertė

Dalyvauja svečias – Diana Lukoševičiūtė – Burneikienė, Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė

Rūpestis gamta (ekologija)      
Individualios pastangos, kad aplinka būtų gražesnė      
Pagalba gamtai, aplinkosauginės akcijos      
Gamtos tyrimai (vandens, oro, dirvožemio tarša)      
Rūpinimasis gyvūnais      
Aplinkosauginis švietimas      
Kita (jūsų pasirinkta tema)      

 

16.00 – 16.20      Forumo apibendrinimas, apdovanojimai, pažymos, uždarymas

 RĖMĖJAI:

          kaunas          zvr        didakta