PADĖKA

9a klasei ir jų auklėtojui A. Sipavičiui,

9b klasei ir jų auklėtojui R. Mačiuliui,

9c klasei ir jų auklėtojai V. Ivaškevičienei,

9d klasei ir jų auklėtojui G. Petravičiui,

10a klasei ir jų auklėtojai L. Pūraitei,

11b klasei ir jų auklėtojai D. Cibulskienei,

11c klasei ir jų auklėtojai R. Krygerienei,

11e klasei ir jų auklėtojai J. Damijonaitienei

Dėkojame mokiniams ir jų auklėtojams, kurie dalyvaudami 4-ąjame Solidarumo bėgime moraline ir finansine parama prisidėjo prie pozityvios tėvystės idėjos skleidimo Lietuvoje ir medicinos punkto Chikabuke (Zambija) mokykloje įrengimo.

Solidarumo bėgimo gimnazijoje organizatorės – direkt. pavaduotoja G. Šukytė, kūno kultūros mokytojos A. Vilūnienė ir R. Misienė.