Paveikslų Galerija Spalvų Giesmė


Iš viso parodų:124
Organizuojama 30 m.

Rezultatai

 • Organizuojamos kilnojamosios dailės darbų parodos (124 parodos 2023m. duomenimis)
 • Organizuojami susitikimai su parodų autoriais
 • Organizuojami renginiai, įvyko pokalbių popietė „Kuriantis žmogus“ ( su tautodailininku A. Kostkevičiumi, dailininke S. Jukniene), kūrybinė mokinių ir studentų popietė „Grafikos linija“ (VDA KDI grafikos katedros studentai ir dėstytojai), literatūrinės analizės „Lietuviški motyvai V. Lagunavičiaus tapyboje“, „Dainavos“ mikrorajono mokinių improvizacijų popietė „Piešiu muziką“, dailės akcija „Beslano aukoms atminti“, kūrybinė popietė su „Nežiniuko“ auklėtiniais, kūrybinė pamoka „Ruduo mokinių akvarelėse“ (su akvareliste E. Jaudegyte ), dailės improvizacijos „Piešiu pasaką“ (dalyvavo Kauno miesto mokiniai), pokalbis su Kauno foto sąjungos pirmininku A. Česoniu „Fotografija mano gyvenime“.
 • Netradicinė erdvė, skirta mokinių saviraiškai, kultūrinei savišvietai. Mokiniai turi galimybę susipažinti su dailės rūšimis ( aliejinės tapybos, akvarelės, grafikos darbais, koležu, menine fotografija, floristika, gobelenu). Renginių metu jie patys išbandė kai kurias technikas. Mokiniai mokomi vertinti dailės kūrinius.
 • Pasirašytos kūrybinio bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetu, Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, bendraujame su tautodailininkais, dailės studija „Vaivorykštė“, laisvai kuriančiais menininkais.
 • Išleistas leidinys Kauno „Varpo“ gimnazijos paveikslų galerija „Spalvų giesmė“ (2005 m.), kuriame - apžvalginis straipsnis apie galerijos veiklą „Kaip skamba spalvos“, parodų autorių, dailininkų atsiminimai, nuotraukos, parodų katalogas nuo 1993 m. iki 2005 m.
 • Parengti parodų lankstinukai , tai mokinių kūrybiniai – techniniai darbai, atlikti informacinių technologijų pamokose, neformaliojo ugdymo būreliuose.
 • Puoselėjamos kultūrinės gimnazijos tradicijos, sudarytos sąlygos eksponuoti savo kūrybinius darbus gimnazijos absolventams, mokiniams, mokytojams.
 • Kultūrinė erdvė mikrorajono gyventojams. Informacija apie parodas skelbiama dienraštyje „Kauno diena“.
 • Galimybės susitikti, asmeniškai pabendrauti, pažinti profesionalius kūrėjus ir tautodailininkus
 • Galimybė vesti pamokas netradicinėje erdvėje ( lietuvių literatūros, dailės, technologijų)
 • Puiki vieta poilsiui, geras estetinis vaizdas, puošia gimnaziją
 • Galimybė bendradarbiauti su kultūros įstaigomis, laisvaisiais menininkais ir kūrėjais

Spalvų Giesmės Parodos

2019-01-20

Paroda

TAPYBOS DARBŲ PARODA! Gimnazijos paveikslų galerijoje „Spalvų giesmė“ eksponuojama Vilnius dailės akademijos Tapybos katedros studentų baigiamųjų (bakalauro) darbų paroda. Kviečiame! ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]
2018-10-07

Paroda „Akimirkos”

Gimnazijos paveikslų galerijoje „Spalvų giesmė” veikia odos meno paroda „Akimirkos”, tai Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos absolventų kūriniai. […]
2018-02-13

Paroda „AUDIMO ABC”

Kauno „Varpo” gimnazijos paveikslų galerijoje „Spalvų giesmė” veikia Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekoratyvinės katedros „Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas” programos tekstilės specializacijos I kurso […]

Visos Parodos

11993 - 1994 m.
 1. Milda Mildažytė – Kulikauskienė. Akvarelė.
 2. Sofija Juknienė. Tapyba.
 3. Aleksandras Kostkus – Kostkevičius. Tapybos ciklas „Tikiu į Diavą tėvą”
 4. LŽŪA foto studijos fotografijos paroda iš serijos „Neringa”. Vadovas V. Dragūnas.
 5. LŽŪA fotostudijos fotografijos paroda iš serijos „Lietuvos atgimimas”.
21994 - 1995 m.
 1. Raimundas Majauskas. Tapyba.
 2. Birutė Večkienė. Tapyba.
 3. Vytautas Lagunavičius. Tapyba.
 4. Malvydas Sakalauskas. Tapyba.
31995 - 1996 m.
 1. Česlovas Banys. Akvarelė.
 2. Jūratė Rekevičiūtė. Stiklo šukių koležai.
 3. Trijų matavimų vaizdai „Stebuklingas žvilgsnis”
 4. Nijolė Jurkuvienė. Batika.
 5. Vytautas Klibavičius. Tapyba.
 6. Vytautas Povilaitis (jaunesnysis). Tapyba.
 7. Albina Žiupsnytė. Grafika.
41996 - 1997 m.
 1. Milda Mildažytė – Kulikauskienė. Tapyba
 2. Mindaugas Pauliukas. Tapyba.
 3. Gražina Luckutė – Bukienė . Pastelė.
 4. Ričardas Milukas. Tapyba.
 5. Emilija Jaudegytė. Akvarelė.
 6. Rimantė Ropytė. Akvarelė.
51997 - 1998 m.
 1. Vytautas Lagunavičius. Tapyba.
 2. Vilius Slavinskas. Akvarelė.
 3. Agnė, R. Milukas, M. Pauliukas, S. Paliukas. Jaunųjų dailininkų tapybos paroda „Keturi”.
 4. Rūta Jadkauskaitė. Tapyba.
 5. Ingrida Aukštikalnytė. Tapyba (plenerų peizažai).
 6. Algirdas Šakalys. Tapyba „Fantastika, groteskas, eksperimentai”.
61998 - 1999 m.
 1. Sofija Juknienė. Tapyba.
 2. Rūta Jadkauskaitė. Piešiniai.
 3. Vytenis Juškevičius. Tapyba.
 4. Rita Kišonienė. Akvarelė.
 5. Arvydas Palevičius. Tapyba.
71999 - 2000 m.
 1. Malvydas Sakalauskas. Tapyba (jubiliejinė paroda).
 2. Mindaugas Pauliukas ir Gytautas Balkevičius. Tapyba.
 3. Justinas Juselis. Tapyba.
82000 - 2001 m.
 1. Tautodailininkė Janina Sorokienė. Tapyba.
 2. Tautodailininkė Viktorija Apalainienė. Aliejinė tapyba.
 3. Tautodailininkė Dalia Kerpauskienė. Tekstiliniai gobelenai.
 4. Sofija Rickevičiūtė. Tapyba, akvarelė.
 5. Gimnazijos dailės studijos „Akis” gimnazistų tapybos darbai. Vadovė Violeta Juodzevičienė.
92001 - 2002 m.
 1. Malvydas Sakalauskas. Akvarelė.
 2. Daiva Kablienė, Solveiga Stankevičiūtė. Grafika.
 3. Litografijos iš Vilčinsko albumo „Vilniaus albumas”.
 4. Tautodailininkė Birutė Večkienė. Tapyba.
 5. Bedra paroda gimnazijoje dirbančių mokytojų – menininkų :
102002 - 2003 m.
 1. Tautodailininkė Irena Krulickienė. Tapyba.
 2. Malvydas Sakalauskas. Tapyba.
 3. Vaclovas Sakalauskas. Kompiuterinės grafikos improvizacijos.
112003 - 2004 m.
 1. Daiva Kemežienė, Daiva Kablienė. Batika.
 2. Gimnazijos mokytojai:
   Malvydas Sakalauskas. Tapyba. Violeta Juodzevičienė. Tapyba. Irena Jadkauskienė. Floristika. Ida Lukošienė. Batika. Daiva Kemežienė. Batika. Daiva Kablienė. Tapyba.
 1. Laima – Marija Janulienė. Tekstilės darbai.
122004 - 2005 m.
 1. VDA KDI studentė Ieva Abromavičiūtė. Tapyba ir grafika.
 2. Mikas Binkis. Meninė fotografija.
 3. Ieva Kubiliūtė. „Impression. Ar lėlės turi sielą?”
 4. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos mokinių darbų paroda.
 5. Birutė Večkienė. Tapyba.
 6. Malvydas Sakalauskas. Tapyba.
132005 - 2006 m.
 1. Daiva Kablienė. Tapyba.
 2. Violeta Rudzinskaitė – Juodzevičienė. Tapyba.
 3. Ieva Kubiliūtė. Meninė fotografija „Apsaugok mane“.
 4. Tautodailininkė Viktorija Apalainienė. Tapyba.
142006 - 2007 m.
 1. Danutė Juozaitienė. Tapyba.
 2. Birutė Večkienė. Tapyba.
 3. Gimnazijos mokytojai:
Malvydas Sakalauskas. Tapyba. Daiva Kablienė. Tapyba. Irena Jadkauskienė. Floristika. Nijolė Česėkienė. Keramika.
 1. Vaikų darželio „Nežiniukas“ auklėtinių ir menų pedagogės Vilijos Skaudžiūtės
152007 - 2008 m.
 1. Kūrybinės patirties konferencijos „Pasek man pasaką...“ mokinių tapybos darbai.
 2. Artūras Užgalis. Meninė fotografija „Lietuvos gamta“
 3. Tapyba ant lentų (mokinių darbai, mokytoja Daiva Kablienė)
 4. Donatas Valatka. Tapyba
162008 - 2009 m.
 1. Emilija – Jėzualda Jaudegytė. Akvarelė
 2. Malvydas Sakalauskas. Tapyba
Daiva Kablienė. Tapyba Nijolė Česėkienė. Tapyba Irena Jadkauskienė. Floristika
 1. Žilinsko dailės galerijos vaikų dailės studijos (vad. Nijolė Jurkuvienė) narių piešiniai
 2. VDA Kauno Dailės fakulteto studentų piešinių paroda
 3. VDA Kauno Dailės fakulteto studentų tapyba
172009 - 2010 m.
 1. Alfredas Vainauskas. Grafika
 2. VDA Kauno dailės fakultetų studentų taikomosios grafikos baigiamųjų darbų paroda
 3. Antanas Stanevičius. Meninė fotografija „Šventoji Žemė. Tu esi čia“
 4. Malvydas Sakalauskas. Tapyba
 5. Gydytojas, keliautojas Valentinas Kabašinskas. Fotografijų paroda „Kitoks pasaulis keliaujant dviračiu“
182010 - 2011 m.
 1. Vilniaus Dailės akademijos Kauno Dailės instituto grafikos katedros studentų darbai
 2. Mikas Binkis. Fotografijos paroda „Mano gyvenimas KTU“
 3. Kauno gimnazijų („Varpo“, „Saulės“, KTU, St. Dariaus ir St. Girėno, J. Basanavičiaus) mokinių dailės improvizacijų paroda „ADVENTO MEDITACIJOS“.
 4. KTU fotostudijos narių paroda „Portretai“.
 5. Romualdas Rakauskas. Meninės fotografijos paroda „Žydėjimas“.
192011 - 2012 m.
 1. Malvydas Sakalauskas. Tapybos paroda „Medžiai“
 2. Dailės improvizacijos „Advento meditacijos – šviesos link“. Kauno „Varpo‘, „Santaros“, A. Smetonos, Maironio universitetinės ir KTU gimnazijų auklėtinių darbai.
 3. Kauno „Varpo“ gimnazijos mokinių praktinių užduočių tapybos ir piešinių paroda.
 4. Respublikinio ekslibrisų konkurso „J. Vienožinskis, J. Zikaras – dailininkai, pedagogai, kultūros organizatoriai“ paroda.
 5. Kauno „Varpo“ gimnazijos mokytojų, absolventų tapybos darbų paroda, skirta gimnazijos 30 metų jubiliejui. Dalyviai: D. Kablienė, M. Sakalauskas, V. Rudinskaitė – Juodzevičienė, G. Paražinskienė, G. Aštrauskas, D. Remeikytė.
202012 - 2013 m.
 1. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dėstytojų Valentino Varno ir Sigutės Bronickienės studentų tapybos ir grafikos darbų paroda.
 2. Viktoras Žilinskas. Tapybos darbų paroda „Virpesiai“
 3. Kauno Kolegijos Vienožinskio menų fakulteto dailės pedagogikos katedros studentų tapybos darbų paroda „Vasaros pleneras Ukmergės rajone“, kuratorius Valentinas Varnas.
 4. Kauno „Varpo“ gimnazijos mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda dailės mokytojui Malvydui Sakalauskui atminti „Ačiū, kad buvome kartu“.
212013 - 2014 m.
 1. Diana Remeikytė. Tapyba ir piešiniai.
 2. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto vizualaus meno katedros Tapybos studijos studentų baigiamųjų darbų paroda.
 3. Valentinas Varnas. Tapyba.
222014 - 2015 m.
 1. VDA Kauno fakulteto grafikos ir tapybos studentų piešiniai.
 2. Kauno miesto mokinių dailės darbai „Advento meditacijos 2014“.
 3. VDA Kauno fakulteto Vizualaus meno katedros studentų darbų paroda.
232015 - 2016 m.
 1. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos mokinių kompozicijos darbų paroda. Mokytoja metodininkė Elena Brazdžiūnienė.
 2. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dizaino katedros studentų baigiamųjų darbų projektų paroda.
 3. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dizaino ir stiklo keramikos, medžio, odos, tekstilės meno programų studentų PIEŠINIŲ PARODA. Kuratorės dėstytojos Sigutė Branickienė ir Birutė Šležienė.
 4. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros studentų darbų paroda.
242016 - 2017 m.
 1. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos mokinių dailės darbų paroda „Mano namai“.
 2. Vasaros tapybos plenerų, vykusių Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete, darbų paroda.
 3. Bendro Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto aprangos dizaino katedros ir Frederic University Fashion design katedros projekto „Colour around the world from Lithuania to Cyprus“ 2015/2016 m. darbų paroda (foto).
 4. VDA Kauno fakulteto tapybos katedros bakalauro ir magistro studijų studentų Sandros Kvilytės, Jūratės Grickevičiūtės, Daivos Jasiukaitytės, Kristinos Jatautaitės, Akvilės Prancevičiūtės baigiamųjų darbų paroda.
252017 - 2018 m.
 1. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto studentų piešinių kolekcijos paroda „Vakar, šiandien, rytoj“.
 1. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos dailės mėgėjų (suaugusiųjų) programos mokinių tapybos darbų paroda.
 1. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekoratyvinės katedros „Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas“ programos tekstilės specializacijos I kurso studentų darbų paroda „Audimo ABC“.
 1. Pranciškus Porutis (1924 – 2009) akvarelės, tapybos darbų paroda
262018 - 2019 m.
 1. Technologijų mokyklinio brandos egzamino kūrybinių darbų paroda „Tapyba ant šilko“. Eksponuojami 2016 – 2017 m. m. darbai, tema „Architektūra“ ir 2017 – 2018 m. m. darbai, tema „Interpretacijos lietuvių liaudies ornamentikos motyvais“. Mokytoja Daiva Kablienė, technologijos.
 1. Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos absolventų kūrinių paroda „Akimirkos“.
 1. Vilnius dailės akademijos Tapybos katedros studentų baigiamųjų (bakalauro) darbų paroda.
272019 - 2020 m.
 1. Kauno Kolegijos Menų akademijos II kurso studentų Batikos kūrinių paroda.
 1. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos 8C, 9D, 10C klasių mokinių tapybos darbų paroda „Nuo P. Sezano, V. Vangogo, A. Dereno, E. Matiso, P. Kalpoko iki autoportreto“. Mokytoja metodininkė Jovita Glemžaitė – Motuzienė.
282020 - 2021 m.
 1. VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros absolvento Luko Kolmogorcevo paroda.
 1. Kauno Kolegijos menų ir ugdymo fakulteto menų akademijos studentų piešinių paroda. Parodos kuratorės: paišybos dėstytojos Birutė Šležienė, Sigutė Bronickienė, KKMUF komunikacijos specialistė Ainė Jacytė.
292021 - 2022 m.
 1. Vilniaus Dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros Bakalauro ir Magistro studentų baigiamųjų darbų paroda.
 1. „Kai susitinka istorijos“ – migruojančių žmonių istorijos. Fotografija.
 1. Kauno Kolegijos menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos Mados dizaino studijų programos studentų darbų paroda.
302022 - 2023m.
 1. Vilniaus Dailės akademijos Kauno fakulteto studentų darbų paroda.
312023 - 2024 m.
 1. Eglė Urbonienė (biologijos mokytoja). Dailės darbai.