Tėvų diena

2019 m. rugsėjo 5 d.   

I klasių gimnazistų tėveliams

 

18.00 val. aktų salėje

susitikimas su gimnazijos administracija,

pokalbio tema „Ugdymo turinio klausimai“

 

18.45 val. klasėse

pokalbiai su klasių vadovais