Užgavėnės

 

Kauno „Varpo“ gimnazijoje

 

Vasario 13 d.

 

10.35 val. aktų salėje

 

„Blynų balius“, estafetės

 

(prašome mokinius, mokytojus, techninius darbuotojus atsinešti blynų, vaišių ir smagiai linksmintis).

 

11.40 val. išoriniame kieme

 

laužas, Morės sudeginimas,

 

kaukes

 

Judinkim ŽEMĘ, būkim sveiki, pavasaris arti !!!