2017 m. gegužės 25 d.

10.55 – 11.40 val. klasėse
paskutinė pamoka abiturientams
(pamoką veda IV klasių vadovai)

11.40 – 12.00 val. koridoriuose
gimnazijos bendruomenės plojimai abiturientams
( 4 pamokos dalykų mokytojai išrikiuoja mokinius koridoriuose)

12.00 val. aktų salėje
šventinė ceremonija „Laivai lyg žaislai“