Mieli tėveliai, nuoširdžiai dėkojame jums, kad, pasinaudodami 1,2 proc. paramos lėšų galimybe, skiriate paramą gimnazijai. Jūsų skirti pinigai yra panaudojami mokinių ugdymo (-si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui. Ši finan­sinė parama – didelė paspirtis gerinti mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, at­nau­jinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinti gimnazijos materialinę bazę. Ataskai­ta apie šių  lėšų gavimą ir panaudojimą pateikiama žemiau.

Informuojame Jus, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (FR0512 forma, toliau — Prašymas) pateikimo tvarka.

Skirti paramą šiais metais galima iki liepos 1 d.

Iki 2022 m. prašymus pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams (mokyklai ir kt.) FR0512 forma (toliau – prašymas) gali būti teikiamas:

 • Užpildžius popierinį prašymą (siunčiama paštu: Deklaracijos tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, LT-66401 Druskininkai; ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui);
 • Užpildžius prašymą  elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriama GPM dalis:

 • Paramos gavėjams (mokykloms ir kt.) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

Apie 1,2 proc. paramą skaitykite: https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.

Iš anksto dėkoju visiems, kurie skirsite 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio „Varpo“ gimnazijai ir už bendrą siekį kurti saugias, modernias bei patrauklias gimnazijos aplinkas mūsų vaikams.

Pagarbiai
Direktorė Ilmantė Bagdonė

2020 M. 1,2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:   2020 m. –  1 809 Eur (1,2 proc.)

700 Eur (papildoma tėvų parama)

PANAUDOTA:

 • Suvenyrai gimnazijos pažangiausių mokinių, klasių apdovanojimui (11 stiklo dirbinių) – 176 Eur
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 840 Eur

Liko nepanaudota: 1 493 Eur

2019 M. 2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:     2019 m. –  1 264 Eur

PANAUDOTA:

 • Muziejaus lankymo bilietai – 52 Eur
 • Mokyklos lango stiklo paketo keitimas – 87 Eur
 • Mokyklų krepšinio pirmenybių komandos dalyvių mokestis – 210 Eur
 • Suvenyrai gimnazijos pažangiausių mokinių, klasių apdovanojimui (12 stiklo dirbinių) – 363 Eur
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 150 Eur
 • Kvalifikacijos tobulinimas – 1500 Eur

2018 M. 2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:     2018 m. –  2070 Eur

PANAUDOTA:

 • Knygų lentynos su sėdėjimo vieta II aukšto fojė (2 vnt.) – 660 Eur
 • Mokymo priemonių (6 monitoriai) įsigijimas – 1482 Eur
 • Mokyklų krepšinio pirmenybių komandos dalyvių mokestis – 180 Eur
 • Suvenyrai gimnazijos pažangiausių mokinių, klasių apdovanojimui – 333 Eur
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 76 Eur

2017 M. 2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:     2017 m. –  3906 Eur

PANAUDOTA:

 • Vidaus ir lauko vaizdo stebėjimo kameros 3 vnt. – 353,93 Eur
 • Mokymo priemonių įsigijimas – 132,13 Eur
 • Mokyklų krepšinio pirmenybių komandos dalyvių mokestis – 160 Eur
 • Dalyvio mokesčiai kituose konkursuose – 15 Eur
 • Suvenyrai gimnazijos pažangiausių mokinių, klasių apdovanojimui – 242 Eur
 • Itin gabių mokinių testavimas – 63 Eur
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 76,23 Eur

2016 M. 2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

2016 m. –  4 539,40  Eur

PANAUDOTA:

 • Vidaus ir lauko vaizdo stebėjimo kameros 21 vnt. – 5231,44 Eur
 • Kompiuteriai 2 vnt. – 540 Eur
 • Mokyklų krepšinio pirmenybių komandos dalyvių mokestis – 140 Eur
 • Suvenyrinis ženklelis „Varpo“ gimnazija – 272,25 Eur
 • Projektoriaus ekranas 1 vnt. – 386 Eur
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 76,23 Eur

GAUTA: 2015 m. –  3755,96 Eur