Mieli tėveliai, nuoširdžiai dėkojame jums, kad, pasinaudodami 1,2 proc. paramos lėšų galimybe, skiriate paramą gimnazijai. Jūsų skirti pinigai yra panaudojami mokinių ugdymo (-si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui. Ši finan­sinė parama – didelė paspirtis gerinti mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, at­nau­jinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinti gimnazijos materialinę bazę. Ataskai­ta apie šių  lėšų gavimą ir panaudojimą pateikiama žemiau.

Informuojame Jus, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. 

pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (FR0512 forma, toliau  – Prašymas) pateikimo tvarka.

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Apie paramos skyrimą skaitykite: https://www.vmi.lt/evmi/noriu-skirti-parama?lang=lt

Kauno ,,Varpo“ gimnazija_    kodas  190138895

Iš anksto dėkoju visiems, kurie skirsite 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio „Varpo“ gimnazijai ir už bendrą siekį kurti saugias, modernias bei patrauklias gimnazijos aplinkas mūsų vaikams.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.

Pagarbiai
Direktorė Ilmantė Bagdonė

 

2023 M. 1,2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:     2023 m. –  2164 Eur

Papildoma tėvų parama 770 eur.                                                       

PANAUDOTA:

 • Eduka klasės licencija – 170 eur.
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 770 Eur

Liko nepanaudota: 1994 Eur

2022 M. 1,2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:     2022 m. –  1198,56 Eur

Papildoma tėvų parama 770 eur.                                                       

PANAUDOTA:

 • Suvenyrai gimnazijos pažangiausių mokinių, klasių apdovanojimui (8 stiklo dirbiniai) – 144 Eur
 • UAB „Spalda“ suvenyriniai gimnazijos firminiai bloknotai 800 vnt. – 474,32 eur.
 • Kauno miesto gimnazijų Krepšinio čempionato komandinis dalyvio mokestis – 350 eur.
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 770 Eur

Liko nepanaudota: 229,68 Eur

2021 M. 1,2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:   2021 m. –  1 236 Eur (1,2 proc.)

PANAUDOTA:

 • Suvenyrai gimnazijos pažangiausių mokinių, klasių apdovanojimui (9 stiklo dirbiniai) – 136 Eur

Liko nepanaudota: 1 100 Eur

2020 M. 1,2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:   2020 m. –  1 809 Eur (1,2 proc.)

700 Eur (papildoma tėvų parama)

PANAUDOTA:

 • Suvenyrai gimnazijos pažangiausių mokinių, klasių apdovanojimui (11 stiklo dirbinių) – 176 Eur
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 840 Eur

Liko nepanaudota: 1 493 Eur

2019 M. 2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:     2019 m. –  1 264 Eur

PANAUDOTA:

 • Muziejaus lankymo bilietai – 52 Eur
 • Mokyklos lango stiklo paketo keitimas – 87 Eur
 • Mokyklų krepšinio pirmenybių komandos dalyvių mokestis – 210 Eur
 • Suvenyrai gimnazijos pažangiausių mokinių, klasių apdovanojimui (12 stiklo dirbinių) – 363 Eur
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 150 Eur
 • Kvalifikacijos tobulinimas – 1500 Eur

2018 M. 2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:     2018 m. –  2070 Eur

PANAUDOTA:

 • Knygų lentynos su sėdėjimo vieta II aukšto fojė (2 vnt.) – 660 Eur
 • Mokymo priemonių (6 monitoriai) įsigijimas – 1482 Eur
 • Mokyklų krepšinio pirmenybių komandos dalyvių mokestis – 180 Eur
 • Suvenyrai gimnazijos pažangiausių mokinių, klasių apdovanojimui – 333 Eur
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 76 Eur

 

2017 M. 2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

GAUTA:     2017 m. –  3906 Eur

PANAUDOTA:

 • Vidaus ir lauko vaizdo stebėjimo kameros 3 vnt. – 353,93 Eur
 • Mokymo priemonių įsigijimas – 132,13 Eur
 • Mokyklų krepšinio pirmenybių komandos dalyvių mokestis – 160 Eur
 • Dalyvio mokesčiai kituose konkursuose – 15 Eur
 • Suvenyrai gimnazijos pažangiausių mokinių, klasių apdovanojimui – 242 Eur
 • Itin gabių mokinių testavimas – 63 Eur
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 76,23 Eur

 

2016 M. 2 % PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

2016 m. –  4 539,40  Eur

PANAUDOTA:

 • Vidaus ir lauko vaizdo stebėjimo kameros 21 vnt. – 5231,44 Eur
 • Kompiuteriai 2 vnt. – 540 Eur
 • Mokyklų krepšinio pirmenybių komandos dalyvių mokestis – 140 Eur
 • Suvenyrinis ženklelis „Varpo“ gimnazija – 272,25 Eur
 • Projektoriaus ekranas 1 vnt. – 386 Eur
 • Vytauto didžiojo universitetas pagal sutartį (salės nuoma šimtadieniui) – 76,23 Eur

GAUTA: 2015 m. –  3755,96 Eur