Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė Koordinatorė – Ramunė Krygerienė (geografijos mokytoja metodininkė)      

Nariai: Ilona Čimžienė, etikos mokytoja
Aldona Revutienė, rusų k. mokytoja

IDUKM (Integruoto dalyko ir užsienio kalbų mokymo) darbo grupė Koordinatorė – Rasa Butrimienė       

Darbo grupės nariai

Darbo grupė programos „Sveikatą stiprinanti mokykla“ įgyvendinimui Koordinatorė – Pranė Stankevičienė (biologijos mokytoja ekspertė)
Nariai: mokytojai Eglė Urbonienė, Audra Vilūnienė, psichologė Laura Šekienė, bibliotekininkė Livija Mačaitytė-Kaselienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laura Sakalauskaitė, Aurelija Gasiūnaitė, Vilija Vilkienė, Asta Račinskaitė, Asta Miklaševičiūtė, Daiva Kablienė, Aurimas Bikulčis
Viešųjų pirkimų komisija Pirmininkas:  

Edita Baltrėnaitė, administratorė
Nariai:
Karolis Surgautas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (pirmininko pavaduotojas)
Rasa Butrimienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Algimantas Sipavičius, mokytojas (sekretorius)
Grita Šukytė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Vaiko gerovės komisija Pirmininkė:
Grita Šukytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorius: Audronė Porutienė, lietuvių kalbos mokytoja
Nariai:
Laura Šekienė, psichologė
Asta Miklaševičiūtė, socialinė pedagogė
Robertas Mačiulis, istorijos vyresnysis mokytojas
Darbo taryba Pirmininkė:
Laura Šekienė,
Nariai:
Jovita Damijonaitienė – sekretorė,
Asta Miklaševičiūtė,
Pranė Stankevičienė,
Robertas Mačiulis

Lyderystės grupės 2023 – 2024 m. m.

Lyderystės grupės pavadinimas Koordinatorius ir nariai
,,Sveikatą stiprinančios mokyklos“ programos įgyvendinimo komanda

 

Pranė Stankevičienė (koordinatorė)

Eglė Urbonienė

Daiva Orvidienė

Asta Račinskaitė

Daiva Ruzgienė

Aurimas Bikulčis

Audra Vilūnienė

Profesinio bendradarbiavimo komanda (mokytojų patirties sklaida)

 

Vilija Vilkienė (koordinatorė)

Pranė Stankevičienė

Aldona Revutienė

Gimnazijos veiklos įsivertinimo/ bendrųjų mokinių kompetencijų vertinimo organizavimo komanda Ramunė Krygerienė (koordinatorė)

Aldona Revutienė

Ingrida Vaškevičiūtė

STEAM įgyvendinimo komanda Algimantas Sipavičius (koordinatorius)

Aurelija Gasiūnaitė

Pranė Stankevičienė

Daiva Kablienė

Asta Račinskaitė

Projektų (tarptautinių, MIP, MGP, MEPA, SMART) rengimo komanda Jovita Damijonaitienė (koordinatorė)

Rita Misiūnienė

Aldona Revutienė

Daiva Cibulskienė

Livija Mačaitytė-Kaselienė

UTA (ugdymo turinio atnaujinimo) komanda Daiva Cibulskienė

Ramunė Krygerienė

Pranė Stankevičienė

VGK (vaiko gerovės komisijos) komanda Grita Šukytė

Robertas Mačiulis

Audronė Porutienė

Asta Miklaševičiūtė

Laura Šekienė

Sergej Kozlov

Kauno „Varpo” gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos planas 2023 – 2024 m. m.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas