Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė 2018-09-03
Nr. V-62
Koordinatorė – Ramunė Krygerienė (geografijos mokytoja metodininkė)

Nariai: Ieva Vasiliauskienė, Danguolė Simanavičienė, Daiva Cibuskienė

IDUKM (Integruoto dalyko ir užsienio kalbų mokymo) darbo grupė 2018-09-10
Nr. V-67
Koordinatorė – Rasa Butrimienė 

Nariai: visi mokytojai, dirbantys Europinės I-III klasėse

Darbo grupė programos „Sveikatą stiprinanti mokykla“ įgyvendinimui 2018-09-03
Nr. V-61
Koordinatorė – Pranė Stankevičienė (biologijos mokytoja ekspertė)
Nariai: mokytojai Eglė Urbonienė, Audra Vilūnienė, Virginija Juodsnukienė, psichologė Laura Šekienė, bibliotekos (IC) vedėja Livija Mačaitytė-Kaselienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laura Sakalauskaitė, Aurelija Gasiūnaitė, Vilija Vilkienė, Asta Račinskaitė, Asta Miklaševičiūtė
Viešųjų pirkimų komisija 2019-04-02
Nr. V-36
Pirmininkas:
Karolis Surgautas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Nariai:
Rasa Butrimienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Algimantas Sipavičius, mokytojas
Grita Šukytė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Skaistuolė Šimkevičienė, mokytoja
Vaiko gerovės komisija 2018-09-03
Nr. V-66
Pirmininkė:
Grita Šukytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Laura Šekienė, psichologė
Asta Miklaševičiūtė, socialinė pedagogė
Algimantas Sipavičius, matematikos mokytojas metodininkas
Aldona Revutienė, rusų k. mokytoja
Robertas Mačiulis, istorijos vyresnysis mokytojas

Kauno „Varpo“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos planas 2018 – 2019 m. m.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

Informacija atnaujinta