Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė 2021-09-01
Nr. V-60
Koordinatorė – Ramunė Krygerienė (geografijos mokytoja metodininkė)    

Nariai: Ilona Čimžienė, etikos mokytoja
Aldona Revutienė, rusų k. mokytoja

IDUKM (Integruoto dalyko ir užsienio kalbų mokymo) darbo grupė 2021-09-01
Nr. V-57
Koordinatorė – Rasa Butrimienė     

Darbo grupės nariai

Darbo grupė programos „Sveikatą stiprinanti mokykla“ įgyvendinimui 2021-08-30
Nr. V-46
Koordinatorė – Pranė Stankevičienė (biologijos mokytoja ekspertė)
Nariai: mokytojai Eglė Urbonienė, Audra Vilūnienė, psichologė Laura Šekienė, bibliotekininkė Livija Mačaitytė-Kaselienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laura Sakalauskaitė, Aurelija Gasiūnaitė, Vilija Vilkienė, Asta Račinskaitė, Asta Miklaševičiūtė, Daiva Kablienė, Aurimas Bikulčis
Viešųjų pirkimų komisija 2022-09-15
Nr. V-80
Pirmininkas:

Edita Baltrėnaitė, administratorė
Nariai:
Karolis Surgautas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (pirmininko pavaduotojas)
Rasa Butrimienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Algimantas Sipavičius, mokytojas (sekretorius)
Grita Šukytė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Vaiko gerovės komisija 2022-06-30
Nr. V-59
Pirmininkė:
Grita Šukytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorius: Audronė Porutienė, lietuvių kalbos mokytoja
Nariai:
Laura Šekienė, psichologė
Asta Miklaševičiūtė, socialinė pedagogė
Robertas Mačiulis, istorijos vyresnysis mokytojas
Darbo taryba  2019-03-12 Nr.
V-28
Pirmininkė:
Laura Šekienė,
Nariai:
Jovita Damijonaitienė – sekretorė,
Asta Miklaševičiūtė,
Pranė Stankevičienė,
Robertas Mačiulis

Kauno „Varpo” gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos planas 2022 – 2023 m. m.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas