Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė 2018-09-03
Nr. V-62
Koordinatorė – Ramunė Krygerienė (geografijos mokytoja metodininkė)

Nariai: Ieva Vasiliauskienė, Danguolė Simanavičienė, Daiva Cibuskienė

IDUKM (Integruoto dalyko ir užsienio kalbų mokymo) darbo grupė 2018-09-10
Nr. V-67
Koordinatorė – Rasa Butrimienė 

Nariai: visi mokytojai, dirbantys Europinės I-III klasėse

Darbo grupė programos „Sveikatą stiprinanti mokykla“ įgyvendinimui 2018-09-03
Nr. V-61
Koordinatorė – Pranė Stankevičienė (biologijos mokytoja ekspertė)
Nariai: mokytojai Eglė Urbonienė, Audra Vilūnienė, Virginija Juodsnukienė, psichologė Laura Šekienė, bibliotekos (IC) vedėja Livija Mačaitytė-Kaselienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laura Sakalauskaitė, Aurelija Gasiūnaitė, Vilija Vilkienė, Linas Narkevičius, Asta Račinskaitė, Asta Miklaševičiūtė

Kauno „Varpo“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos planas 2018 – 2019 m. m.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas