Kai tikime, kad kiekvienas turime ANGELĄ SARGĄ,

gyvenimas tampa gražesnis.

Tada mes žinome, kad kiekvienas mūsų paklydimas –  

tai pamoka mums, o kiekviena sunki valanda –

pasitikrinimas, ar stiprus mūsų tikėjimas ir viltis.

Tikėkime, kad ir toliau gyvensime

TAIKIAME PASAULYJE, BŪSIME SVEIKI,

gebėsime jausti vienas kitą, suprasti ir padėti,

kai mūsų pagalba svarbi ir būtina.

RAMAUS ŠV. KŪČIŲ VAKARO IR ŠVIESAUS ŠV. KALĖDŲ RYTO!