KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJOS PEDAGOGAI 

2018-2019 mokslo metai

Tel. raštinėje (8 37) 380 448  /   el.paštas varpog@varpas.kaunas.lm.lt

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Dalykas Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė Kabinetas
1. Ilmantė Bagdonė Aukštasis_ KTU, VDU Direktorė 102
2. Rasa Butrimienė Aukštasis_ VDU, VPU, Pavaduotoja ugdymui         ……Anglų kalba Mokytoja metodininkė 130                            138A
3. Grita Šukytė Aukštasis_ LMU, VDU Pavaduotoja ugdymui    Meno vadovė 322
4. Laura   Šekienė Aukštasis_ KKI, VDU, VU Psichologija Psichologė 138
5. Asta Miklaševičiūtė Aukštasis_ VDU, KKI Socialinė pedagogika Socialinė pedagogė 224
6. Livija Mačaitytė-Kaselienė Aukštasis_ VDU Bibliotekos (IC) vedėja Filologijos daktaro mokslo laipsnis 312
  Mokytojai          
1. Daiva Cibulskienė Aukštasis_ VDU Anglų kalba Mokytoja metodininkė IV B 108
2. Jovita Damijonaitienė Aukštasis_ VDU Anglų kalba Mokytoja ekspertė IV E 304
3. Vida Ivaškevičienė Aukštasis_ VU Anglų kalba Vyresnioji mokytoja II C 137
4. Virginija Juodsnukienė Aukštasis_ VU, VPU Anglų kalba Mokytoja metodininkė 135
5. Vida Lunienė Aukštasis_  VU Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 323
6. Rita Misiūnienė Aukštasis_ VPU Anglų kalba Vyresnioji mokytoja I B 302
7. Audronė Porutienė Aukštasis_ VPI Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė I C 205
8. Danguolė Simanavičienė Aukštasis_ VU Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė 204
9. Ingrida Vaškevičiūtė Aukštasis_ VDU Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja III C 228
10. Vilija Vilkienė Aukštasis_ VU Lietuvių kalba Mokytoja ekspertė 324
11. Aldona Revutienė Aukštasis_ VU Rusų kalba Mokytoja metodininkė IV A 225
12. Sergej Kozlov Aukštasis_ VDU Rusų kalba Mokytojas I D 301
13. Ingrida Bakutienė Aukštasis_ VU Matematika Mokytoja metodininkė III B 106
14. Lina Pūraitė Aukštasis_ ŠU Matematika Mokytoja metodininkė III A 107
15. Algimantas Sipavičius Aukštasis_ VPU Matematika Mokytojas metodininkas II A 136
16. Aurelija Gasiūnaitė Aukštasis_ VU Istorija Mokytoja metodininkė I A 203
17. Robertas Mačiulis Aukštasis_ VU Istorija Mokytojas metodininkas II B 207
18. Kęstas Tamošaitis Aukštasis_ VPU Istorija Mokytojas ekspertas IV D 305
19. Ramunė Krygerienė Aukštasis_ VPU Geografija Mokytoja     metodininkė IV C 308
20. Daiva Orvidienė Aukštasis_ VPU Chemija Vyresnioji mokytoja II D 213
21. Giedrius Petravičius Aukštasis_  KTU Chemija Vyresnysis   mokytojas 206
22. Pranė Stankevičienė Aukštasis_ VPU, VDU Biologija Mokytoja ekspertė 217
23. Eglė Urbonienė Aukštasis_ VPU Biologija Vyresnioji mokytoja 227 
24. Audruolė Kisarauskienė Aukštasis_ KTU, VPU Informacinės technologijos Mokytoja ekspertė 315
25. Violeta Mikalajūnaitė Aukštasis_ VDU Dailė Mokytoja metodininkė 109
26. Daiva Kablienė Aukštasis_ ŠU Dailė, Technologijos Vyresnioji mokytoja 111
27. Ričardas Turčinavičius Aukštasis_ LŽŪA, VDU Technologijos Vyresnysis mokytojas 115
28. Audra Vilūnienė Aukštasis_ KKI Kūno kultūra Mokytoja ekspertė
29. Kristina Jenciūtė Aukštasis_ VDU Muzika Mokytoja 234
30. Skaistuolė Šimkevičienė Aukštasis_ KKI Etika Mokytoja metodininkė 326
31. Ieva Vasiliauskienė Aukštasis,_VDU Tikyba Mokytoja   metodininkė 308 
32. Asta Račinskaitė Aukštasis_ KTU, VDU Fizika Mokytoja metodininkė 209
33. Aušra Norvaišienė Aukštasis_ VU, KTUEU Vokiečių kalba Vyresnioji mokytoja 325A
34. Lijana Pabilionė Aukštasis_  ŠU Informacijnės technologijos Vyresnioji mokytoja 314
35. Martyna Gedvilaitė Aukštasis_ LMTA Teatras Meno vadovė Aktų salė
36. Linara Ignatavičiūtė Aukštasis_ VDU Prancūzų kalba Mokytoja