KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJOS PEDAGOGAI 

2017-2018 mokslo metai

Tel. raštinėje (8 37) 380 448  /   el.paštas varpog@varpas.kaunas.lm.lt

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Dalykas Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė Kabinetas
1. Ilmantė Bagdonė Aukštasis_ KTU, VDU Direktorė 102
2. Antanas Bartašius Aukštasis_ VPU, VDU Pavaduotojas ugdymui                    Fizika Mokytojas metodininkas 322
3. Rasa Butrimienė Aukštasis_ VDU, VPU, Pavaduotoja ugdymui         ……Anglų kalba Mokytoja metodininkė 130                            138A
4. Grita Šukytė Aukštasis_ LMU, VDU Pavaduotoja ugdymui    Meno vadovė 227A
5. Laura   Šekienė Aukštasis_ KKI Psichologija Psichologė 216
6. Asta Miklaševičiūtė Aukštasis_ VDU, KKI Socialinė pedagogika Socialinė pedagogė 224
7. Livija Mačaitytė-Kaselienė Aukštasis_ VDU Bibliotekos (IC) vedėja Filologijos daktaro mokslo laipsnis 312
  Mokytojai          
1. Daiva Cibulskienė Aukštasis_ VDU Anglų kalba Vyresnioji mokytoja III B 108
2. Jovita Damijonaitienė Aukštasis_ VDU Anglų kalba Mokytoja metodininkė III E 304
3. Vida Ivaškevičienė Aukštasis_ VU Anglų kalba Vyresnioji mokytoja I C 137
4. Virginija Juodsnukienė Aukštasis_ VU, VPU Anglų kalba Mokytoja metodininkė IV A 135
5. Vida Lunienė Aukštasis_  VU Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 323
6. Rita Misiūnienė Aukštasis_ VPU Anglų kalba Vyresnioji mokytoja IVE 302
7. Audronė Porutienė Aukštasis_ VPI Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė 205
8. Danguolė Simanavičienė Aukštasis_ VU Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė 204
9. Ingrida Vaškevičiūtė Aukštasis_ VDU Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja II C 228
10. Asta Andriukaitienė Aukštasis_ ŠU Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė 303
11. Vilija Vilkienė Aukštasis_ VU Lietuvių kalba Mokytoja ekspertė IV B 324
12. Aldona Revutienė Aukštasis_ VU Rusų kalba Mokytoja metodininkė III A 225
13. Ingrida Bakutienė Aukštasis_ VU Matematika Mokytoja metodininkė II B 106
14. Lina Pūraitė Aukštasis_ ŠU Matematika Mokytoja metodininkė II A 107
15. Algimantas Sipavičius Aukštasis_ VPU Matematika Mokytojas metodininkas I A 136
16. Nijolė Vaitiekienė Aukštasis_ VU Matematika Mokytoja metodininkė IV C 105
17. Aurelija Gasiūnaitė Aukštasis_ VU Istorija Mokytoja metodininkė IV D 203
18. Robertas Mačiulis Aukštasis_ VU Istorija Mokytojas metodininkas I B 207
19. Kęstas Tamošaitis Aukštasis_ VPU Istorija Mokytojas ekspertas III D 305
20. Ramunė Krygerienė Aukštasis_ VPU Geografija Mokytoja     metodininkė III C 308
21. Daiva Orvidienė Aukštasis_ VPU Chemija Vyresnioji mokytoja 213
22. Giedrius Petravičius Aukštasis_  KTU Chemija Vyresnysis   mokytojas I D 215
23. Nijolė Šmitienė Aukštasis_ VU Fizika Mokytoja metodininkė 209
24. Pranė Stankevičienė Aukštasis_ VPU, VDU Biologija Mokytoja ekspertė 217
25. Eglė Urbonienė Aukštasis_ VPU Biologija Vyresnioji mokytoja 227 
26. Audruolė Kisarauskienė Aukštasis_ KTU, VPU Informacinės technologijos Mokytoja ekspertė 315
27. Daiva Vaikšnienė Aukštasis_  KTU, KTUEU Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė 314
28. Violeta Mikalajūnaitė Aukštasis_ VDU Dailė Mokytoja metodininkė 109
29. Daiva Kablienė Aukštasis_ ŠU Dailė, Technologijos Vyresnioji mokytoja 111
30. Ričardas Turčinavičius Aukštasis_ LŽŪA, VDU Technologijos Vyresnysis mokytojas 115
31. Rima Misienė Aukštasis_ KKI Kūno kultūra Mokytoja metodininkė
32. Audra Vilūnienė Aukštasis_ KKI Kūno kultūra Mokytoja ekspertė
33. Vygantas Leonavičius Aukštasis_ LMA Muzika Vyresnysis mokytojas 234
34. Skaistuolė Šimkevičienė Aukštasis_ KKI Etika Mokytoja metodininkė 326
35. Ieva Vasiliauskienė Aukštasis,_VDU Tikyba Mokytoja   metodininkė 308 
             
36. Asta Račinskaitė Aukštasis_ KTU, VDU Fizika Mokytoja metodininkė 206
37. Aušra Norvaišienė Aukštasis_ VU, KTUEU Vokiečių kalba Vyresnioji mokytoja 325A
38. Sergej Kozlov Aukštasis_  VDU Rusų kalba Mokytojas 301
39. Sonata Kristina Keibienė Aukštasis_ LMU Muzika Vyresnioji mokytoja Aktų salė
40. Martyna Gedvilaitė Aukštasis_ LMTA Teatras Meno vadovė Aktų salė