GIMNAZIJOS PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI                                                                                                                                                                                                   

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos,                       mokomieji dalykai Atliekamos funkcijos Spec. reikalavimai Telefonas                               El. paštas
Administracija      
1. Ilmantė Bagdonė Direktorė Gimnazijos veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra ir gimnazijos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas. Aukštasis (8 37) 380 455 

direktore@varpas.kaunas.lm.lt

2. Rasa Butrimienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Socialinių mokslų ir kalbų dalykų, pagrindinio ugdymo programos kuravimas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso priežiūra, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 

rasab@varpas.kaunas.lm.lt

3. Grita Šukytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gamtos mokslų, menų, technologijų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros, vidurinio ugdymo programos, VGK, neformaliojo švietimo veiklos užtikrinimas, gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 

grita@varpas.kaunas.lm.lt

4. Karolis Surgautas Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Gimnazijos ūkinės veiklos organizavimas, priežiūra ir gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 

ukis@varpas.kaunas.lm.lt

5. Laura Šekienė Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, mokinių psichologinio saugumo užtikrinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
6. Asta Miklaševičiūtė Socialinė pedagogė Socialinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, socialinės veiklos organizavimas Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
7. Livija Mačaitytė-Kaselienė Bibliotekininkė Bibliotekos- informacinio centro veiklos organizavimas gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Aukštasis (8 37) 380 448 biblioteka@varpas.kaunas.lm.lt
Mokytojai      
1. Jovita Damijonaitienė Anglų kalbos                 mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
2. Rasa Butrimienė Anglų kalbos                 mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
3. Daiva Cibulskienė Anglų kalbos                 mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
4. Vida Ivaškevičienė Anglų kalbos                 vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
5. Vida Lunienė Anglų kalbos                 vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
6. Rita Misiūnienė Anglų kalbos                 mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
7. Vilija Vilkienė Lietuvių kalbos             mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
8. Audronė Porutienė Lietuvių kalbos             mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
9. Daiva Ruzgienė Lietuvių kalbos               vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
10. Ingrida Vaškevičiūtė Lietuvių kalbos              vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
11. Aldona Revutienė Rusų kalbos             mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
12. Sergej Kozlov Rusų kalbos             mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
13. Aušra Norvaišienė Vokiečių kalbos            vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
14. Silvija Padervinskaitė-Kazlauskienė Matematikos                 mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
15. Lina Pūraitė Matematikos                 mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
16. Algimantas Sipavičius Matematikos              mokytojas metodininkas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
17. Kęstutis Tamošaitis Istorijos                mokytojas ekspertas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
18. Aurelija Gasiūnaitė Istorijos                    mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
19. Robertas Mačiulis Istorijos                vyresnysis mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
20. Ramunė Krygerienė Geografijos                 mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
21. Daiva Orvidienė Chemijos                 mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
22. Giedrius Petravičius Chemijos                vyresnysis mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
23. Asta Račinskaitė Fizikos                       mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
24. Pranė Stankevičienė Biologijos                mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
25. Eglė Urbonienė Biologijos                vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
26. Audruolė Kisarauskienė Informacinių technologijų       mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
27. Artūras Šakalys Informacinių technologijų      mokytojas metodininkas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
28. Violeta Mikalajūnaitė Dailės                      mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
29. Daiva Kablienė Technologijų                mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
30. Ričardas Turčinavičius Technologijų                vyresnysis mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
31. Kristina Jenciūtė Muzikos                  mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
32. Audra Vilūnienė Fizinio ugdymo                 mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
33. Aurimas Bikulčis Fizinio ugdymo           mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
34. Ilona Čimžienė Etikos                                   mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
35. Sigita Masalskaitė Tikybos                       mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
36. Indrė Lenceviciūtė Teatras                                    Neformalaus švietimo pedagogė Neformaliojo švietimo organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt

 

         GIMNAZIJOS TECHNINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos                   Atliekamos funkcijos Spec. reikalavimai Telefonas                               El. paštas
1. Ramutė Žaliūkienė Raštvedė Gimnazijos dokumentų parengimas, valdymas, tvarkymas, apskaita, darbas su DVS Kontora ir Personalo sistemomis. Aukštasis, neuniversitetinis (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

2. Tomas Surgautas Informacinių        technologijų sistemų administratorius Administruoja ir prižiūri gimnazijos kompiuterinį tinklą, internetinę svetainę, el. dienyną, informacinę sistemą KELTAS, tvarko mokinių, mokytojų registrus, teikia ŠVIS statistines ataskaitas. Aukštasis (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

3. Audrutė Simanavičienė Archyvarė 

 

Gimnazijos archyvinių dokumentų saugojimo, apskaitos užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

4. Lina Firevičiūtė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                       užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

5. Vitalija Juškevičiūtė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                     užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

6. Regina Kantautienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                       užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

7. Ilona Pankratjevienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                     užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

8. Dana Česnulevičienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                       užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

9. Albina Šimolėnienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                     užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

10. Valerija Pancerovienė Budėtoja Gimnazijos saugumo nuo pašalinių asmenų pamokų metu užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

11. Jonas Žiurlys Budėtojas Gimnazijos saugumo nuo pašalinių asmenų po pamokinio darbo metu užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

12. Stasys Balynas Budėtojas                     Gimnazijos kiemo teritorijos tvarkos ir švaros užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

13. Gintaras Jonas Griškevičius Kiemsargis Gimnazijos kiemo teritorijos tvarkos ir švaros užtikrinimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

14. Mindaugas Leveckis Ūkvedys Gimnazijos pastato, jo statinių ir patalpų priežiūra, einamojo remonto darbų atlikimas. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

15. Antanas Rėklys Laborantas Pagalba mokytojui organizuojant praktinius, laboratorinius darbus, laboratorijos priežiūra. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

16. Donatas Gadliauskis Laborantas Pagalba mokytojui organizuojant praktinius, laboratorinius darbus, laboratorijos priežiūra. (8 37) 380 448 

varpog@varpas.kaunas.lm.lt