GIMNAZIJOS PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, mokomieji dalykai Atliekamos funkcijos Spec.  reikalavimai Telefonas, el. paštas
Administracija      
1. Ilmantė Bagdonė Direktorė Gimnazijos  veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra ir gimnazijos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas. Aukštasis (8 37) 380 455

direktore@varpas.kaunas.lm.lt

2. Rasa Butrimienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Socialinių  mokslų ir kalbų  dalykų, pagrindinio ugdymo programos kuravimas,  metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso priežiūra, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448

rasab@varpas.kaunas.lm.lt

3. Grita Šukytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gamtos mokslų, menų, technologijų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros, vidurinio ugdymo programos, VGK, neformaliojo švietimo veiklos užtikrinimas, gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448

grita@varpas.kaunas.lm.lt

4. Karolis Surgautas Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Gimnazijos ūkinės veiklos organizavimas, priežiūra ir gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448

ukis@varpas.kaunas.lm.lt

5. Laura Šekienė Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, mokinių psichologinio saugumo užtikrinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
6. Asta Miklaševičiūtė Socialinė pedagogė Socialinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, socialinės veiklos organizavimas Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
7. Livija Mačaitytė-Kaselienė Bibliotekos (IC) vedėja Bibliotekos- informacinio centro veiklos organizavimas gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Aukštasis (8 37) 380 448 biblioteka@varpas.kaunas.lm.lt

Mokytojai

     
1. Jovita Damijonaitienė Anglų kalbos                  mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
2. Rasa Butrimienė Anglų kalbos                  mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
3. Daiva Cibulskienė Anglų kalbos                  mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
4. Virginija Juodsnukienė Anglų kalbos                  mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
5. Vida Ivaškevičienė Anglų kalbos                  vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
6. Vida Lunienė Anglų kalbos                  vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
7. Rita Misiūnienė Anglų kalbos                  vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
8. Vilija Vilkienė Lietuvių kalbos              mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
9. Audronė Porutienė Lietuvių kalbos              mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
10. Danguolė Simanavičienė Lietuvių kalbos              mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
11. Ingrida Vaškevičiūtė Lietuvių kalbos                vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
12. Aldona Revutienė Rusų kalbos              mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
13. Sergej Kozlov Rusų kalbos              mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
14. Aušra Norvaišienė Vokiečių kalbos            vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
15. Ingrida Bakutienė Matematikos                 mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
16. Lina Pūraitė Matematikos                 mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
17. Algimantas Sipavičius Matematikos               mokytojas metodininkas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
18. Kęstutis Tamošaitis Istorijos                  mokytojas ekspertas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
19. Aurelija Gasiūnaitė Istorijos                      mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
20. Robertas Mačiulis Istorijos                  vyresnysis mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
21. Ramunė Krygerienė Geografijos                  mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
22. Daiva Orvidienė Chemijos                  mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
23. Giedrius Petravičius Chemijos                  vyresnysis mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
24. Asta Račinskaitė Fizikos                        mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
25. Pranė Stankevičienė Biologijos                 mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
26. Eglė Urbonienė Chemijos                  vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
27. Audruolė Kisarauskienė Informacinių technologijų       mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
28. Rasa Dievaitienė Informacinių technologijų       vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
29. Violeta Mikalajūnaitė Dailės                        mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
30. Daiva Kablienė Technologijų                 vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
31. Nijolė Mekina Technologijų                 vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
32. Kristina Jenciūtė Muzikos                    mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
33. Audra Vilūnienė Kūno kultūros                  mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
34. Aurimas Bikulčis Kūno kultūros            mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
35. Skaistuolė Šimkevičienė Etikos                                    mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt
36. Ieva Vasiliauskienė Tikybos                        mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448 varpog@varpas.kaunas.lm.lt

 

         GIMNAZIJOS TECHNINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Spec.  reikalavimai Telefonas, el. paštas
1. Ramutė Žaliūkienė Raštinės vedėja Gimnazijos dokumentų parengimas, valdymas, tvarkymas, apskaita, darbas su DVS Kontora ir Personalo sistemomis. Aukštasis, neuniversitetinis (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

2. Tomas Surgautas IKT specialistas Administruoja ir  prižiūri gimnazijos  kompiuterinį tinklą, internetinę svetainę, el. dienyną, informacinę sistemą KELTAS, tvarko mokinių, mokytojų registrus, teikia ŠVIS statistines ataskaitas. Aukštasis (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

3. Audrutė Simanavičienė Archyvarė

 

Gimnazijos archyvinių dokumentų saugojimo, apskaitos užtikrinimas. (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

4. Lilija Budreikienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                   užtikrinimas (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

5. Lina Firevičiūtė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                     užtikrinimas (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

6. Vitalija Juškevičiūtė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                   užtikrinimas (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

7. Regina Kantautienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                     užtikrinimas (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

8. Ilona Pankratjevienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                   užtikrinimas (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

9. Dana Radimonienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                     užtikrinimas (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

10. Albina Šimolėnienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                   užtikrinimas (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

11. Dana Česnulevičienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos                     užtikrinimas (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

12. Valerija Pancerovienė  Budėtoja Gimnazijos saugumo  nuo pašalinių asmenų pamokų metu užtikrinimas. (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

13. Jonas Žiurlys Apsaugos budėtojas Gimnazijos saugumo nuo pašalinių asmenų popamokinio darbo metu užtikrinimas. (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

14. Stasys Balynas Kiemsargis                     Gimnazijos kiemo teritorijos tvarkos ir švaros užtikrinimas. (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

15. Zybartas Dobrovolskis Kiemsargis Gimnazijos kiemo teritorijos tvarkos ir švaros užtikrinimas. (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

16. Mindaugas Leveckis Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas Gimnazijos pastato, jo statinių ir patalpų priežiūra, einamojo remonto darbų atlikimas. (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

17. Antanas Rėklys Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas Gimnazijos pastato, jo statinių ir patalpų priežiūra, einamojo remonto darbų atlikimas. (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

18. Donatas  Gadliauskis Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas Gimnazijos pastato, jo statinių ir patalpų priežiūra, einamojo remonto darbų atlikimas. (8 37) 380 448

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

 

Informacija atnaujinta