Eil Nr. Vardas, pavardė Pareigos,                     mokomieji dalykai Atliekamos funkcijos Spec. reikalavimai Telefonas El. paštas
Administracija      
1. Ilmantė BAGDONĖ Direktorė Gimnazijos veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra ir gimnazijos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

2. Rasa BUTRIMIENĖ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Socialinių mokslų ir kalbų dalykų, pagrindinio ugdymo programos kuravimas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso priežiūra, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

3. Grita ŠUKYTĖ Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gamtos mokslų, menų, technologijų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros, vidurinio ugdymo programos, VGK, neformaliojo švietimo veiklos užtikrinimas, gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

4. Karolis SURGAUTAS Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Gimnazijos ūkinės veiklos organizavimas, priežiūra ir gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

5. Laura ŠEKIENĖ Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, mokinių psichologinio saugumo užtikrinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

6. Asta MIKLAŠEVIČIŪTĖ Socialinė pedagogė Socialinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, socialinės veiklos organizavimas Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

7. Livija MAČAITYTĖ-KASELIENĖ Bibliotekininkė Bibliotekos- informacinio centro veiklos organizavimas gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

Mokytojai      
1. Jovita DAMIJONAITIENĖ Anglų kalbos mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

2. Rasa BUTRIMIENĖ Anglų kalbos mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

3. Daiva CIBULSKIENĖ Anglų kalbos mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

4. Vida IVAŠKEVIČIENĖ Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

5. Vida LUNIENĖ Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

6. Rita MISIŪNIENĖ Anglų kalbos mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

7. Vilija VILKIENĖ Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

8. Audronė PORUTIENĖ Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

9. Daiva RUZGIENĖ Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

10. Ingrida VAŠKEVIČIŪTĖ Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

11. Amanda ALESIŪTĖ Lietuvių kalbos mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

12. Aldona REVUTIENĖ Rusų kalbos mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

13. Sergej KOZLOV Rusų kalbos vyresnysis mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

Specialusis pedagogas Specialiosios pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, socialinės veiklos organizavimas
14. Kristina BIELSKIENĖ Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

15. Silvija PADERVINSKAITĖ-KAZAKEVIČIENĖ Matematikos mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

16. Lina PŪRAITĖ Matematikos mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

17. Algimantas SIPAVIČIUS Matematikos mokytojas metodininkas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

18. Birutė KAVALIAUSKIENĖ Matematikos mokytoja metodininkė                   Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

19. Kęstutis TAMOŠAITIS Ekonomikos mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

20. Aurelija GASIŪNAITĖ Istorijos mokytoja metodininkė             Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

21. Robertas MAČIULIS Istorijos vyresnysis mokytojas               Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

22. Ramunė KRYGERIENĖ Geografijos mokytoja metodininkė       Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

23. Daiva ORVIDIENĖ Chemijos mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

24. Giedrius PETRAVIČIUS Chemijos vyresnysis mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

25. Asta RAČINSKAITĖ Fizikos mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis ((8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

26. Pranė STANKEVIČIENĖ Biologijos mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

27. Eglė URBONIENĖ Biologijos vyresnioji mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

28. Audruolė  KISARAUSKIENĖ Informacinių technologijų mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

29. Artūras ŠAKALYS Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

30. Violeta MIKALAJŪNAITĖ Dailės mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

31. Daiva KABLIENĖ Technologijų mokytoja metodininkė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

32. Ričardas TURČINAVIČIUS Technologijų vyresnysis mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

33. Kristina JENCIŪTĖ Muzikos mokytoja Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

34. Audra VILŪNIENĖ Fizinio ugdymo mokytoja ekspertė Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

35. Aurimas BIKULČIS Fizinio ugdymo  vyresnysis mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

36. Ilona ČIMŽIENĖ Etikos mokytoja metodininkė  

 

Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

Karjeros specialistė Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams, veda ugdymo karjerai kursą ir užsiėmimus.
37. Rytis RUTKAUSKAS Tikybos vyresnysis mokytojas Mokomojo dalyko ugdymo proceso, metodinės veiklos organizavimas, mokinių saugumo užtikrinimas, gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt.lt

 

Eil Nr. Vardas, pavardė Pareigos                      Atliekamos funkcijos Spec. reikalavimai Telefonas El. paštas  

 

Nepedagoginis personalas      
1. Ramutė ŽALIŪKIENĖ Dokumentų specialistė Gimnazijos dokumentų parengimas, valdymas, tvarkymas, apskaita, darbas su DVS Kontora ir Personalo sistemomis. Aukštasis, neuniversitetinis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

2. Tomas SURGAUTAS Informacinių technologijų sistemų administratorius Administruoja ir prižiūri gimnazijos kompiuterinį tinklą, internetinę svetainę, el. dienyną, informacinę sistemą KELTAS, tvarko mokinių, mokytojų registrus, teikia ŠVIS statistines ataskaitas. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

3. Edita BALTRĖNAITĖ Administratorė Planuoja, organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus. Atlieka VP organizavimo priežiūrą, veda pirkimų verčių apskaitą, atsako už ūkinių operacijų vykdymą. Aukštasis (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

4. Audrutė SIMANAVIČIENĖ    

Archyvarė

Gimnazijos archyvinių dokumentų saugojimo, apskaitos užtikrinimas. (8 37) 380 448  

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

5. Donatas GADLIAUSKIS Laborantas Pagalba mokytojui organizuojant praktinius, laboratorinius darbus, laboratorijos priežiūra. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

6. Saulius GLAMBA Laborantas Pagalba mokytojui organizuojant praktinius, laboratorinius darbus, laboratorijos priežiūra. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

7. Valerija PANCEROVIENĖ Budėtoja Gimnazijos saugumo nuo pašalinių asmenų pamokų metu užtikrinimas. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

8. Loreta SIPAVIČIENĖ Budėtoja Gimnazijos saugumo nuo pašalinių asmenų po pamokinio darbo metu užtikrinimas. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

9. Stasys BALYNAS Budėtojas                     Gimnazijos saugumo nuo pašalinių asmenų po pamokinio darbo metu užtikrinimas. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

10. Mindaugas LEVECKIS Ūkio darbuotojas Gimnazijos pastato, jo statinių ir patalpų priežiūra, einamojo remonto darbų atlikimas. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

11. Edita Ališauskienė Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos   

užtikrinimas.

(8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

12. Vitalija JUŠKEVIČIŪTĖ Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos užtikrinimas. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

13. Regina KANTAUTIENĖ Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos   

užtikrinimas.

(8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

14. Ilona PANKRATJEVIENĖ Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos užtikrinimas. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

15. Dana ČESNULEVIČIENĖ Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos   

užtikrinimas.

(8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

16. Albina ŠIMOLĖNIENĖ Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos užtikrinimas. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

17. Regidija KURSIENĖ Valytoja Gimnazijos patalpų švaros ir tvarkos užtikrinimas. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt

18. Algirdas Petraitis Kiemsargis Gimnazijos kiemo teritorijos tvarkos ir švaros užtikrinimas. (8 37) 380 448   

varpog@varpas.kaunas.lm.lt