Ilmantė Bagdonė

Direktorė

8 37 380455


el. paštas direktore@varpas.kaunas.lm.lt

1992 m. KTU, automatizavimo inžinierė

1997 m. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas, pedagogo kvalifikacija

2001 m. VDU, andragogo profesinė kvalifikacija

2005 m. Mokyklų vadybinės ir pedagoginės veiklos kokybės išorės vertintoja (2011 m. suteikta vadovaujančiojo vertintojo kvalifikacinė kategorija)

2006 m. Švietimo konsultantė ir vadybos ekspertė

2007 m. VDU, Švietimo kokybės vadyba, Edukologijos magistro mokslinis laipsnis

2014 m. Mokyklų tobulinimo partnerė

2017 m. suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija

Rasa Butrimienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui


el. paštas rasab@varpas.kaunas.lm.lt

2001 m. VDU, humanitarinių mokslų anglų filologijos bakalaurė

2004 m. VDU, anglų filologijos magistrė

2005 m. anglų kalbos mokytoja metodininkė

2007 m. VPU, įgijo mokytojo kvalifikacija

2011 m. II vadybinė kategorija

Grita Šukytė

Direktorės pavaduotoja ugdymui


el. paštas grita@varpas.kaunas.lm.lt

1985 m. Vilniaus Kultūros mokykla, kultūros įstaigų darbuotoja, klubinių renginių režisierė

1990 m. Lietuvos konservatorija Klaipėdos fakultetas, kultūros švietimo darbuotoja, renginių režisierė

2000 m. II vadybinė kategorija

2011 m. VDU baigė švietimo vadybos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Karolis Surgautas

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams


el. paštas ukis@varpas.kaunas.lm.lt

1975m. Kauno politechnikumas, Radiotechninių matavimų specialistas

1987m. LŽŪU, Inžinieriaus mechaniko magistras