2020

 • Ugdymo procese pradėtas taikyti nuotolinis mokymas

2019

 • Renovuotas Informacinis centras
 • Atnaujinta gimnazisto uniforma
 • Pradėtos organizuoti teminio ugdymo savaitės (TUS)

2018

 • Įvykdžius projekto reikalavimus antrą kartą tapome „Mokykla – Europos Parlamento ambasadore“, vyresnioji ambasadorė Daiva Cibulskienė dalyvavo seminare Briuselyje jaunieji ambasadoriai dalyvavo projekto renginiuose Strasbūre
 • Įvyko respublikinis nacionalinio orumo forumas „Minties laisvės šaukliai“, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti
 • Pradėta dalyvauti tarptautiniame mokinių mainų partnerystės projekte ERASMUS + KA 2 „Europietiškos svajonės kūrimas“ (Lietuva, Lenkija, Vokietija, Turkija)
 • Įrengta poilsio zona 2 gimnazijos aukšte
 • Įkurta gamtos mokslų laboratorija
 • Pradedamas integruotas užsienio k. ir IT konkursas mokiniams „S.M.A.R.T.“

2017

 • Pradėtos organizuoti praktikos dirbtuvės „Mokykla be sienų – mokausi kitaip“ KTU ir VDU
 • Įvykdžius projekto reikalavimus tapome „Mokykla – Europos Parlamento ambasadore“
 • Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno mokyklomis: Jono Žemaičio Vytauto mokykla – daugiafunkciniu centru; Simono Daukanto progimnazija, Bernardo Brazdžionio mokykla; Viktoro Kuprevičiaus progimnazija; VDU „Atžalyno“ progimnazija, Petrašiūnų progimnazija organizuojant kultūrinius, edukacinius, švietėjiškus renginius ir bendrus projektus mokiniams bei visuomenei
 • Įvestas diferencijuotas menų, technologijų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo dalykų vertinimas
 • Įvyko gimnazijos teatro trupės spektaklio premjera „Atjunk“ (Rebeka Una, inscenizacija)
 • Įvyko Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių teatrų kolektyvų konkursas „Teatrasvydis“
 • Pradėta plėtoti MOODLE virtuali mokymosi aplinka
 • Pradėtas įgyvendinti tarptautinis ERASMUS+ KA1 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo projektas „Mokau ir mokausi šiuolaikiškai“ (Čekija, Ispanija, Malta, Jungtinė Karalystė, Italija).
 • Įvyko steigiamasis ALUMNŲ klubo susitikimas
 • Pradėjome dalyvauti pilotiniame karjeros orientavimo projekte „Švietimo iniciatyva Lietuvai: sąmoningas jaunas žmogus”, kurį vykdo edukacinių paslaugų įmonė „Kalba”.
 • Pradėta dalyvauti tarptautiniame mokinių mainų partnerystės projekte NORD plus „Inovatyvūs kalbos ir kultūros mokymo būdai“ (Danija, Latvija, Lietuva)
 • Pradėta dalyvauti mokinių bendradarbiavimo programoje „Jaunieji ambasadoriai“, skirtoje susigiminiavusių miestų bendravimui, dalyvauta išvykoje į Rygą)
 • Atnaujintas įstaigos logotipas
 • Įrengta poilsio zona 1 gimnazijos aukšte
 • Renovuoti sporto aikštynai (futbolo, krepšinio, teniso, tinklinio), įdiegti treniruokliai
2016
 • Pradėtos organizuoti mokinių saviugdos valandos, kurių metu analizuojama individuali pažanga, aptariami psichologijos, karjeros švietimo, komunikacijos klausimai. Dalyvauja lektoriai iš universitetų, kultūros, mokslo įstaigų.
 • Pradėta organizuoti MIP/MGP (mokinio individualūs/grupiniai projektai – gimnazisto (-ų) darbas, rengiamas per vienerius mokslo metus).
 • Įsteigtas tėvų klubas
 • Pradėtos organizuoti pertraukos mokytojams „Refleksija prie arbatos“
 • Pradėta dalyvauti edukaciniame projekte „Kino klubas“ bendradarbiaujant su Lietuvos kino centru ir Kultūros ministerija
 • Įvyko respublikinis mokinių forumas „Nacionalinio orumo pamoka 2016“, dalyvavo mokiniai iš penkiolikos Lietuvos mokyklų
 • Erasmus+ projekto mobilumai į Lenkijos mokyklą – ZSP im Marii-Sklodowskiej- Curie w Olesnicy
 2015
 • Gimnazija laimėjo Švietimo Mainų Paramos fondo organizuojamą konkursą ir dalyvauja 2 metų trukmės (2015-2017 m. m.) tarptautiniame Erasmus+ projekte „Gyvenimas ir darbas Europoje – mokymosi, migracijos ir integravimosi galimybės paaugliams“. (Turkija, Lenkija, Lietuva)
 • Įvyko gimnazijos teatro trupės premjerinis spektaklis „Tikroji Kalėdų istorija“, vadovė – aktorė Martyna Gedvilaitė.
 • Įvyko dorinio ugdymo ir menų integruota popietė „Advento meditacijos“, kuri padėjo stiprinti gimnazijos bendruomenę – mokinius, jų tėvus, mokytojus, administracijos darbuotojus. Dalyvavo Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas, kunigas Tomas Trečiokas.
 • Įvyko mokinių dalykinių žinių konkursas „Gabiųjų ringas“. Klausimus pateikė VDU Užsienio kalbų instituto darbuotojai.
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kalba.Lt – oficialiu sertifikuotu Cambridge English egzaminų centru Lietuvoje, kuris organizuoja tarptautinius Kembridžo egzaminus (KET/PET/FCE/CAE)
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Kauno kolegija, siekiant kultūrinio, švietėjiško ir projektinio bendradarbiavimo.
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Antano Martynaičio dailės mokykla, siekiant bendradarbiauti rengiant dailės darbų ekspozicijas bei bendrus projektus atvirus visuomenei.
 • Kauno „Varpo“ gimnazijai pradėjo vadovauti direktorė Ilmantė Bagdonė.
 • Nacionalinio orumo pamokoje dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė. Mokiniai padarė 235 apyrankes akcijai ,,Lietuvai ir man“ ir 892 trispalves Kauno muziejaus akcijai ,,Apjuoskime Kauno miesto muziejų trispalvėmis“. Mokiniams vesti pamokų apie nacionalinį orumą atėjo 22 garbūs svečiai: Martynas Šmitas, Krašto apsaugos ministerijos karinių oro pajėgų leitenantas, Juozas Valčiukas, MRU dėstytojas, Paulius Klikūnas, organizacijos ,,Baltai Juoda” vadovas, Jaunimo lyderis 2014, Mantas Kuraitis, Jaunimo savanorystės organizatorius, Alvydas Laiškonis, LSMU profesorius, infektologas, Vidas Bareikis, aktorius, režisierius, muzikinių grupių narys, Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos Fakulteto dekanas, Mantas Butkus, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos instruktorius, Gabrielius Liaudanskas – Svaras, ,,Žalgirio” krepšinio komandos fanai ir kiti įdomūs ir įžymūs žmonės.
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno Technikos kolegija, siekiant tikslingai organizuoti mokinių karjeros švietimą.
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos valstybine kolegija

2014

 • Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Vilijai Vilkienei Kauno miesto savivaldybė suteikė METŲ MOKYTOJO vardą.
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Aleksandro Stulginskio universitetu, siekiant glaudaus, abipusiškai naudingo bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityse, rengiant būsimuosius studentus.
 • Nacionalinio orumo pamokoje dalyvavo Kauno jaunimo organizacija „Jaunieji Lietuvos Patriotai“. Mokiniai sukūrė ir parengė nuotraukų parodą „Aš tikrai myliu Lietuvą!” iš šventinių akimirkų, skirtų Vasario 16 ir Kovo 11 šventėms gimnazijoje ir Kauno mieste
 • Įvyko respublikinė mokytojų ir mokinių mokslinių, tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „Tiriam pasaulį – atrandam save“.

2013

 • Pradėta įgyvendinti projektą „Nacionalinė orumo pamoka“, siekiant padėti gimnazijos bendruomenės nariams atsikratyti visuomenėje populiarių tautinio nihilizmo apraiškų, saviniekos, saviplakos sindromų, skatinti tautinio pasididžiavimo, orumo, pagarbos savo valstybei jausmus. Mokiniai susipažino su į Lietuvą grįžtančių įžymių žmonių mintimis apie savo šalį ir sukūrė miniatiūras apie savo santykį su istorija, kultūra, gamta, gimtosios žemės socialine aplinka.

2014

 • Gimnazijos neformaliojo švietimo veiklą puikiai įvertino nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra ir pasiūlė dalyvauti projekte „Sėkmės istorijos“. Sukurta metodinė priemonė (aplankas) „Sėkmės istorija: brandžios asmenybės vertybių ugdymas“ (mokinių vertybinių nuostatų ugdymas neformaliajame ir formaliajame švietime) platinama Lietuvos respublikoje.
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kauno „Varpo“ gimnazijos ir VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro vykdant bendras švietėjiškas veiklas jaunimo fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo srityse ir siekiant efektyvaus dalyvavimo teikiant psichosocialines paslaugas jaunimui.
 • Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Vilijai Vilkienei Kauno miesto savivaldybė suteikė METŲ MOKYTOJO vardą.
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Aleksandro Stulginskio universitetu, siekiant glaudaus, abipusiškai naudingo bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityse, rengiant būsimuosius studentus.
 • Nacionalinio orumo pamokoje dalyvavo Kauno jaunimo organizacija „Jaunieji Lietuvos Patriotai“. Mokiniai sukūrė ir parengė nuotraukų parodą „Aš tikrai myliu Lietuvą!” iš šventinių akimirkų, skirtų Vasario 16 ir Kovo 11 šventėms gimnazijoje ir Kauno mieste
 • Įvyko respublikinė mokytojų ir mokinių mokslinių, tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „Tiriam pasaulį – atrandam save“.

2013

 • Įvyko mokinių dalykinių žinių konkursas „Gabiųjų ringas“. Klausimus gamtosaugine tema mokiniams pateikė VDU dėstytojai, studentai.
 • Tomas Mankus (GIIIA) apdovanotas nugalėtojo diplomu ir kelione į Prahą respublikiniame „Gamtos kengūra“ lyderių ture.
 • Matas Pugžlys (7A) apdovanotas nugalėtojo diplomu ir kelione į Prahą respublikiniame „Kalbų kengūra“ lyderių ture
 • Pasirašyta Kauno „Varpo“ gimnazijos ir Vilniaus Dailės akademijos Kauno fakulteto bendradarbiavimo sutartis.
 • Kauno miesto savivaldybės įsteigtas 2013 METŲ MOKYTOJO apdovanojimas įteiktas gimnazijos biologijos mokytojai ekspertei Pranei Stankevičienei.
 • Gimnazijos direktorė Alfreda Gedminienė apdovanota Kauno miesto mero padėkos raštu už puikų vadovavimą gimnazijai ir pasiektus aukštus rezultatus mieste ir respublikoje.
 • Gimnazijos kūno kultūros mokytoja ekspertė Audra Vilūnienė tapo konkurso „Geriausių Lietuvos kūno kultūros mokytojų penketuko 2013 m.“ nugalėtoja.
 • Gimnazijos paveikslų galerijoje „Spalvų giesmė“ parengta gimnazijos mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda dailės mokytojui Malvydui Sakalauskui atminti „Ačiū, kad buvome kartu“.
 • Pradėti organizuoti bendradarbiavimo su Lietuvos universitetais ir aukštosiomis mokyklomis renginiai „Gabiųjų ringas“.
 • Įsteigtas Kauno „Varpo‘ gimnazijos senjorų klubas, įvyko pirmasis susitikimas.
 • Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Britų Taryba.
 • Įvyko mokinių mainai su Belgijos ir Ispanijos mokyklomis. (Comenius individualūs mokinių mobilumai 2012-2013). 8 gimnazistai sėkmingai integravosi partnerinių šalių švietimo įstaigose, 3 mėnesius gyveno šeimose.
 • Pradėta įgyvendinti projektą „Nacionalinė orumo pamoka“, siekiant padėti gimnazijos bendruomenės nariams atsikratyti visuomenėje populiarių tautinio nihilizmo apraiškų, saviniekos, saviplakos sindromų, skatinti tautinio pasididžiavimo, orumo, pagarbos savo valstybei jausmus. Mokiniai susipažino su į Lietuvą grįžtančių įžymių žmonių mintimis apie savo šalį ir sukūrė miniatiūras apie savo santykį su istorija, kultūra, gamta, gimtosios žemės socialine aplinka.

2012

 • Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra atliko Kauno „Varpo“ gimnazijos išorinį vertinimą.
 • Įvyko dailės improvizacijų „Advento meditacijos 2012“ pleneras, kuriame dalyvavo Kauno miesto gimnazistai.
 • Įsteigtas mokinių karjeros kabinetas.
 • GIIA klasės gimnazistė Evelina Budėnaitė tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ Kauno miesto etapo laureate (mokytoja S. Keibienė).
 • Pradėtas mokinių žinių konkursas „Protų mūšis“.
 • Gimnazija sudarė bendradarbiavimo sutartį su Kembridžo universiteto leidyklos atstovybe.
 • Tapo Kembridžo universiteto egzaminų rengimo centru (Cambridge ESOL). 40 gimnazistų sėkmingai išlaikė savo pirmąjį tarptautinį Kembridžo egzaminą (YLE Movers).
 • Įvyko gimnazijos 30 metų jubiliejaus renginiai, kuriuose dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, Kauno savivaldybės atstovai.
 • Cambridge universiteto leidyklos partnerystė. Gimnazija sudarė bendradarbiavimo sutartį su Cambridge universiteto leidyklos atstovybe. Tapome oficialiu Cambridge universiteto egzaminų centru (Cambridge ESOL).
 • Tarptautinis Comenius projektas „INDIVIDUALŪS MOKINIŲ MOBILUMAI“. 8 gimnazijos mokiniai (10-11 kl.) dalyvauja mainų programoje.Šalys partnerės: Emmaüsinstituut@2 Bovenbouw, Sint-Gerolflaan 32, 9880, Aalter, Belgija I.E.S. San Rosendo, San Lucas 33, 27740, Mondonedo, Ispanija. 3 mėnesius mokiniai mokosi partnerinėse mokyklose, gyvena šeimose.
 • Gimnazijos teatro studija „Tirlim pom pom“ pastatė spektaklį William Mastrosimone „Pykšt, pokšt, tu negyvas“, kurį parodė miesto visuomenei Kauno kameriniame teatre.
 • G II A klasės mokiniai dalyvavo Kauno miesto mokinių tarybos draugystės ir bendradarbiavimo projekte „Mokinių savaitė“.
 • Pravesti psichologijos paslaugų centro seminarai mokinių tėvams „Tėvų pagalba vaikui, planuojant jo profesinės karjeros kelią“, „Atsakomybės pyragą pasidalinkime visi“.

2011

 • Surengta gimnazijos bendruomenės labdaros akcija „Saldainiai mano artimui ir ne tik…“
 • Įvyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, susitikimas su ekspedicijos „Misija. Sibiras“ dalyve.
 • Gimnazijos mokiniai tapo respublikinio konkurso  „Švari galva- švari kalba“ laureatais. Prizininkai apdovanoti prezidento V. Adamkaus ir Seimo pirmininkės I. Degutienės asmeninėmis dovanomis.
 • Surengta nuotraukų ir miniatiūrų paroda „Veidai“ Kauno m. pedagogų kvalifikacijos centre, Panemunės senelių namuose.
 • Įvyko Kauno miesto mokinių konferencija „Tiriam pasaulį – atrandam save“.
 • Įvyko Kauno miesto gimnazistų dailės improvizacijų advento meditacijos „Šviesos link“, surengta nutapytų darbų paroda
 • Gimnazija pritaikyta mokytis neįgaliems mokiniams
 • Pradėti organizuoti menų ir dorinio ugdymo projekto „Žodis, spalva, muzika kelyje į žmogų“ renginiai.

2010

 • Įdiegtas elektroninis dienynas.
 • Gimnazija tapo sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nare ir gavo sertifikatą.
 • Įvyko gimnazijos ir Maltos ordino labdaros popietė „Ištiesta ranka“, skirta vienišiems ir vargstantiems seneliams paremti.
 • Gimnazijos mokiniai tapo respublikinio konkurso  „Švari galva- švari kalba“ laureatais. Prizininkai apdovanoti prezidento V. Adamkaus ir Seimo pirmininkės I. Degutienės asmeninėmis dovanomis.
 • Įvyko Kauno miesto gimnazistų dailės improvizacijų pleneras „Advento meditacijos“, surengta nutapytų darbų paroda.
 • Įvyko Kauno miesto mokinių tarybų komandų muzikos popietė „Dainų daina“.
 • Patvirtinta paraiška išorinių atitvarų šiltinimui ir inžinerinių sistemų modernizavimui iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant 2007 – 2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją.
 • Įrengtas gimnazijos pasiekimų stendas I aukšto fojė.

2009

 • Gimnazija pradėjo dalyvauti Comenius daugiašaliame projekte „Klimato kaita: Problemos sprendimas priklauso nuo Tavęs!“
 • Įvyko iškilmingas europinės mokyklos lentos atidengimas (ELOS – Europa kaip mokymosi aplinka).
 • Pradėta dalyvauti tarptautiniame projekte NORDPLUS „Healthy Lifestyles“(Sveikas gyvenimo būdas ) Projekto partnerės šalys – Švedija, Latvija, Lietuva. Kauno „Varpo“ gimnazijoje viešėjo projekto partneriai iš Švedijos Geteburgo miesto  Burasskolan mokyklos.
 • Įrengta gimnazijos atletinės gimnastikos salytė.
 • Tapome mokytojų novatorių konkurso  „Virtuali kelionė klasėje“ laureatais.
 • Įvyko tarptautinė konferencija „Išlikti tautai – išlikti pasauliui“, dalyvavo švietimo ir ugdymo įstaigų atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos.
 • Gimnazijos mokiniai tapo respublikinio konkurso  „Švari galva- švari kalba“ laureatais. Prizininkai apdovanoti prezidento V. Adamkaus ir Seimo pirmininkės I. Degutienės asmeninėmis dovanomis.
 • Įvyko Kauno miesto ugdymo įstaigų moksleivių teatro studijų festivalis „Vaivos tiltas 2009“.
 • Gimnazijos pop muzikos grupė ir vokalinė grupė dalyvavo Kauno miesto meno kolektyvų projekte „Einam – 2009“ Laisvės alėjoje.
 • Įsteigtas susitikimų su įdomiais žmonėmis klubas „Pelėsis“.

2008

 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu.
 • Suteiktas Europinės mokyklos statusas. Dalyvaudami tarptautiniame projekte ELOS (Europa, kaip mokymosi aplinka) pasiekėme bazinį Europinės mokyklos lygį, ugdymo procese diegiamos europinės dimensijos.
 • Kasmet vyksta mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė “.
 • Gimnazijos bendruomenė pradėjo dalyvauti tarptautiniame medžių sodinimo projekte ENO“.
 • Pasirašytos kūrybinio bendradarbiavimo sutartys su Kauno 1 – ąja specialiąja mokykla ir Kauno vaikų darželiu „Nežiniukas“.
 • Gimnazijos mokiniai tapo respublikinio konkurso  „Švari galva- švari kalba“ laureatais. Prizininkai apdovanoti prezidento V. Adamkaus ir Seimo pirmininkės I. Degutienės asmeninėmis dovanomis.
 • Pradėtas Lietuvos vaikų ir jaunimo teatro forumas „Skambutis“. Laimėtas vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas, gautas finansavimas. Surengti 24 renginiai (21 spektaklis ir 3 teatro dirbtuvių pratybos).
 • Pradėtas vykdyti klasių bendruomenių projektas „Man ne vis tiek“ – 2011 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno m. Panemunės senelių namų bendruomene.

2007

 • Tapome mokytojų novatorių konkurso  „Virtuali kelionė klasėje“ laureatais.
 • Įvyko Kauno miesto mokinių kūrybines patirties konferencija „Pasek man pasaką”. Konferencijos kūrybinių darbų  paroda surengta Kauno apskrities pedagoginiame muziejuje.
 • Pradėta veikla tarptautiniame projekte su Danija „Jaunimas Europoje“.
 • Pradėtas vykdyti Comenius daugiašalis projektas „Teatras kaip tiltas“
 • Gimnazijos šachmatininkų komanda tapo Europos čempionais.

2006

 • Renovuota gimnazijos sporto salė.
 • Gimnazijos šachmatininkų komanda tapo Europos čempionais.
 • Pasirašyta projektinės veiklos bendradarbiavimo sutartis su Austrijos Zalcburgo Europos gimnazija.
 • Pradėta dalyvauti projekte „COMENIUS BRIDGE“ – „Tiltas tarp kartų: pažvelkime į praeitį, tobulinkime dabartį“: partneriai iš Kipro, Ispanijos, Italijos, Rumunijos.
 • Pradėta dalyvauti europinių mokyklų tinklo projekte „ELOS“.
 • Gimnazijos krepšinio komanda tapo respublikos čempionais.

2005

 • Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas gimnazijos reorganizavimas į keturmetę gimnaziją nuo 2008 09 01.
 • Įvyko tarptautinė konferencija „Tiltai tarp aukštojo ir vidurinio mokslo šiuolaikinės švietimo sistemos kaitoje“.
 • Tarptautiniame konkurse „ALLIANTE“ mokinių komanda laimėjo 3 vietą, 2011 m. kartu su Gruzijos mokiniais laimėjome 1 vietą.
 • Įvyko tarptautinė konferencija „Inovacijų istorija: prie šių dienų ir rytojaus poreikių slenksčio“, skirta leidyklos LONGMAN 280 metų jubiliejui.

2004

 • Pradėtas vykdyti tarptautinis Comenius projektas – dvišalė partnerystė su Prancūzija „FACE“ (per kultūros pažinimą į draugystę).
 • Pradėti kasmetiniai tradiciniai renginiai „Jaunojo gimnazisto rytas“, krikštynos.

2003

 • Direktorei A. Gedminienei Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga įteiktas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis už nuopelnus Lietuvos Respublikai.
 • Įvyko tarptautinė konferencija „Kuriantis žmogus vienija pasaulio tautas“.
 • Pradėtas vykdyti Lietuvos ŠMM integruoto užsienio kalbų ir dalykų mokymo projektas.
 • Sukurtas dekoratyvinis pano „Mano miestas Kaunas“gimnazijos III aukšto fojė (autorė D. Kablienė).

2002

 • Laimėtas projektas „Švietimas Lietuvos ateičiai“, gauta 16 naujų kompiuterių.

2001

 • Įkurtas gimnazijos informacinis centras.
 • Įvyko respublikinė konferencija „Aukštųjų mokyklų ir gimnazijų sąveika ugdymo kaitos procese“.
 • Laimėtas LR Krašto apsaugos ministerijos projektas, gauti kompiuteriai mokinių švietimui NATO saugumo klausimais, patriotizmo ugdymui bei pilietinio pasipriešinimo būdų ir anglų kalbos mokymui.
 • Pradėjome dalyvauti Annos Foks projekte „Made in Kaunas“.

2000

 • Pradėjome dalyvauti SOCRATES fondo projekte „Vadyba 2000“.
 • Įvyko respublikinė konferencija „Tradicija ir demokratija amžių sandūroje“.

1999

 • Pradėjome dalyvauti SOCRATES fondo COMENIUS programoje. Projekto tema „Kaukai, gremlinai, angelai-sargai ir kitos dvasios“.

1998

 • Įvestas modulinis mokymas.
 • Įvyko respublikinė konferencija „Vardan tos Lietuvos“.
 • Įvyko gimnazijos teatro trupės premjerinis spektaklis V. Rozovo „Jos draugai“. Teatro vadovė direktorė A. Gedminienė.
 • Suprojektuotas gimnazijos ženkliukas ir emblema.

1997

 • Įvyko direktorės A.Gedminienės autorinis seminaras respublikos gimnazijų vadovams.
 • Atidaryta 2 – oji kompiuterių klasė.
 • Įvyko respublikinė konferencija „Mokyklos vaidmuo mokytojo profesiniam tobulėjimui“.
 • Mokinių taryba pavadinta gimnazijos Mokinių Savivaldos Seimu (MSS).
 • Sukurta gimnazistų uniforma.

1996

 • Pradėjome dalyvauti tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“.
 • Pradėta rinkti gimnazijos varpų kolekcija.

1995

 • Pradedamas bendradarbiavimo projektas „Lietuvos ir Norvegijos gimnazijų vadybinė praktika“
 • Įvyko respublikinė konferencija „Gimnazijos perspektyva ir sąveika su aukštosiomis mokyklomis, reformuojant ugdymo turinį“.
 • Pradėta dirbti Šiaurės ir Baltijos šalių projekte „Kuriame savo mokyklą“.
 • Pradėtas bendradarbiavimas su Norvegijos Bergeno miesto Assane gimnazija.

1994

 • Įkurtas gimnazijos muziejus – skaitykla.
 • Pradėta dirbti 25 Europos šalių projekte „Kalba, kultūra, komunikacija“ Danijoje.
 • Šv. Antano bažnyčioje pašventinta gimnazijos vėliava, kurią sukūrė ir pagamino darbų mokytoja D. Bazarienė.

1993

 • Išleista 1 – oji gimnazistų laida.
 • Gimnazijos vadovai įvertinti aukščiausia vadybine kategorija.
 • Kasmet vyksta labdaros renginiai „Angelo pėdos“ likimo nuskriaustiems žmonėms iš specialiosios mokyklos.
 • Pradėtas leisti gimnazijos laikraštis „Aidas“.
 • Įsteigta gimnazijos paveikslų galerija „Spalvų giesmė“ (surengtos 85 profesionalių dailininkų, tautodailininkų, dailės studentų parodos).
 • Pradėta organizuoti kasmetinė gimnazijos bendruomenės kalėdinė popietė „Auginkime gerumą savyje“.
 • Pradėta organizuoti kasmet vykstanti gimnazijos bendruomenės šventė „Aidai“, kurios metu įteikiami apdovanojimai konkursinės veiklos prizininkams, geriausiems mokiniams.

1992

 • Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijos kolegija patvirtina realinės gimnazijos statusą.
 • Įkurta mokinių mokslinė draugija.

1991

 • Mokykla pavadinta „Varpo“ vardu.

1989

 • 1989 – 1990 m. mokykloje prasidėjo eksperimentai: 5 dienų darbo savaitė, pamokos trukmė 40 minučių, profilinis mokymas.
 • Atidaryta 1 – oji kompiuterių klasė.

1988

 • Įsteigta mokinių taryba
 • Mokykloje mokėsi nuo žemės drebėjimo Armėnijoje nukentėję vaikai.

1987

 • Įkurtas jaunojo pedagogo klubas „Šviesą neškime visiems“.
 • Įkurtas tautinis klubas.

1986

 • Mokyklai pradėjo vadovauti A.Gedminienė.

1985

 • Organizuojamos kasmetinės sveikatingumo šventės Kauno Ąžuolyne, Panemunės šile.
 • KKU studentai atlieka praktiką, jiems vadovauja gimnazijos kūno kultūros mokytojai.

1981

 • Įkurta Kauno 43–oji vidurinė mokykla. Vadovas A.Klimavičius.
 • Sukurtas dekoratyvinis pano gimnazijos I aukšto fojė