1. Mišrus mokymas pradedamas nuo lapkričio mėn. 9d. Detalesnė informacija mokiniams ir jų tėvams teikiama per Tamo dienyną

2. Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas(nauja)

3. Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

Informuojame, kad karantino laikotarpiu visa informacija bus teikiama nuotoliniu būdu telefonais:

8624 51440 raštinė Ramutė Žaliukienė
8612 55846 direktorė Ilmantė Bagdonė
8678 37197 direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pagrindinis ugdymas 9-10 kl., mokinių priėmimas) Rasa Butrimienė
8610 21828 direktoriaus pavaduotoja ugdymui (vidurinis ugdymas 11-12kl., tvarkaraščiai, vaiko gerovė) Grita Šukytė
8610 63878 psichologė Laura Šekienė
8615 85318 socialinė pedagogė Asta Miklaševičiūtė
8670 62363 direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Karolis Surgautas
8672 02223 IT sistemų administratorius Tomas Surgautas

 Mokiniams, jų tėvams (globėjams) informacija teikiama per TAMO dienyną.

4. Taikomos aplinkos

Tamo dienynas

Moodle aplinka    (Kaip prisijungti)

Zoom

Egzaminatorius

ir kt. mokytojų pasirinktos aplinkos

5. Pamokų tvarkaraščiai

6. Mokymo planai (teminiai planai, nuotolinio mokymo planai ir kt.)

Mokytojų teminiai planai

7. Konsultacijų grafikas