Informacija dėl priėmimo į gimnaziją 2021-2022m.m.

Skelbiame galutinius priimtų į gimnaziją mokinių sąrašusKauno „Varpo“ gimnazijos kaleidoskopas

 


Informuojame, kad priėmimas į BU mokyklas vyksta nuo 2021m. balandžio 1d. 12.00 val. per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt


INFORMACIJA

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO 2021-2022 M. M.

 

Priėmimo vykdymo etapai

Etapai

Datos ir laikas

Pastabos

Prašymų pateikimas

Nuo balandžio 1 d. 12.00 val.

Teikti prašymus dėl priėmimo bus galima elektroniniu būdu (asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje), nuoroda:

https://imokykla.kaunas.lt

Motyvaciniai pokalbiai

 

 

Nuo gegužės mėn. 3 d.  iki  21 d. nuo 14.00 val. iki 16.30 val.

 

 

Registruotis Jums tinkamu laiku bus galima balandžio 15 d. (aktyvi nuoroda).

Motyvaciniame pokalbyje turėti el.pažymą (ataskaita iš e-dienyno) apie mokinio I pusmečio pasiekimus (arba 1-2 trimestrų rezultatus).

Dokumentai, kuriuos būtina pristatyti:

 

 

Iki birželio 29 d. 12.00 val.

 

Dokumentus rekomenduojame pristatyti vienam iš tėvų, nes bus galimybė iš karto pasirašyti mokymosi sutartį.

 

 

 

ü  8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalą;

 

ü  gimimo liudijimo arba paso kopiją (turėti ir originalą);

 

ü  dvi nuotraukas dokumentams (3×4);

 

ü  užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) klasę);

 

ü  iš šeimos gydytojo pristatyti medicinos pažymą (forma Nr.027-1/a– iki rugsėjo 15 d.).

Vieta: gimnazijos raštinė (101 kab.):

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Priėmimo komisijos posėdis

 

birželio 29 d. 15.00 val. 

 

 

Vieta: gimnazijos raštinė (101 kab.)

Skelbiamas bendras visų priimtų į gimnaziją mokinių sąrašas

birželio 30 d. 12.00 val. 

 

 

Gimnazijos internetinėje svetainėje, gimnazijos informacijos lentoje,  el. paštu, kuris nurodytas prašyme (per 3 d. d.).

Sutarčių pasirašymas

 

Pristačius dokumentus iki 06-29 d.

Vieta: gimnazijos raštinė (101 kab.):

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

P.S. negalintys atvykti iš anksto informuoja tel. 8-37 380448 ir suderina sutarčių pasirašymo laiką individualiai.

Esant laisvų vietų, dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 30 d.

iki 2021 m. rugpjūčio 30 d.

Gimnazijos raštinė (101 kab.):

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Pastaba: informacija gali būti tikslinama ir papildoma dėl KARANTINO.

 

 

Planuojami klasių komplektai

2021-2022

m. m.

 

 

I (9) kl.

(pagrindinio ugdymo programa)

II (10) kl.

(pagrindinio ugdymo programa)

III (11)  kl.

(vidurinio ugdymo programa)

IV (12) kl.

(vidurinio ugdymo programa)

Klasės

 

6

4

4

4

Mokiniai

 

144

100

100

100

 

Svarbu:

  • prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
  • Pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

 

Visais klausimais, susijusiais su mokinių priėmimu, prašome kreiptis į raštinę telefonu 8-37 380448.

KARANTINO LAIKOTARPIU – telefonais, nurodytais gimnazijos svetainėje: www.varpas.kaunas.lm.lt                               

 

Daugiau apie veiklas, organizuojamas gimnazijoje: https://www.facebook.com/kaunovarpo/


Priėmimo komisija

Priėmimo reglamentas


    Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m. m.

  1.  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“
  2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“
  3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“
  4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“ .

Gimnazijos uniformos


priemimas2020