Informacija dėl priėmimo į gimnaziją 2019-2020m.m.


Priėmimo vykdymo etapai

 
Etapai Datos ir laikas Pastabos
Prašymų pateikimas Nuo 2019 m. kovo 7 d. 12.00 val. Dėmesio! Elektroninis prašymų dėl priėmimo į mokyklas pateikimas po birželio 3 d. nėra galimas. Popieriniai prašymai dėl priėmimo į mokyklas gali būti teikiami ir mokinių priėmimas vykdomas visus metus vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, kuris paskelbtas viešai www.e-tar.lt.
Motyvaciniai pokalbiai Nuo 2019 m. gegužės 2 d. iki gegužės 31 d. nuo 14.00 val. iki 17.00 val. Registruotis Jums tinkamu laiku bus galima nuo balandžio 15 d.
Į motyvacinį pokalbį rekomenduojama atsinešti pažymą (ataskaita iš e-dienyno su mokyklos antspaudu) apie mokinio 1 pusmečio (1-2 trimestrų rezultatus)
Dokumentai, kuriuos būtina pristatyti:     Iki 2019 m. birželio 25 d. 16.00 val. * 8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalą.
* gimimo liudijimo arba paso kopiją (turėti ir originalą).
* dvi nuotraukas dokumentams (3x4).
* užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) klasę).
* Mokinio standartizuotų testų (8 kl.) rezultatai pagal pasiekimų lygius (profilis) – kopija
* Iš šeimos gydytojo pristatyti medicinos pažymą (forma Nr.027-1/a– iki rugsėjo 10 d.).
Vieta: Gimnazijos raštinė (101 kab.):
Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.
Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.
Priėmimo komisijos posėdis 2019 m. birželio 26 d. 10.00 val.  Vieta: Gimnazijos raštinė (101 kab.)
Skelbiamas bendras visų priimtų į gimnaziją mokinių sąrašas 2019 m. birželio 26 d. 12.00 val.  Gimnazijos internetinėje svetainėje, gimnazijos informacijos lentoje,  el.paštu, kuris nurodytas prašyme (per 3 d.d.).
Susirinkimas ir sutarčių pasirašymas 2019 m. birželio 27 d. 12.00 val.  Dalyvauja įstojusiųjų mokinių tėvai ir patys mokiniai (pageidautina)
Vieta: Aktų salė.
P.S. negalintys dalyvauti susirinkime, iš anksto informuoja tel. 8-37 380448 ir suderina sutarčių pasirašymo laiką individualiai.
Esant laisvų vietų, dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. Gimnazijos raštinė (101 kab.):
Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.
Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.
Pastaba: informacija gali būti tikslinama ir papildoma.

Planuojami klasių komplektai

    2019-2020 m.m. I (9) kl. (pagrindinio ugdymo programa) II (10) kl. (pagrindinio ugdymo programa) III (11)  kl. (vidurinio ugdymo programa) IV (12) kl. (vidurinio ugdymo programa)
Klasės 6 4 4 3
Mokiniai 144 100 100 82

Svarbu:
  • prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
  • Pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
Visais klausimais, susijusiais su moksleivių priėmimu, prašome kreiptis į raštinę telefonu 8-37 380448.
Gimnazijos svetainė: www.varpas.kaunas.lm.lt
Daugiau apie veiklas, organizuojamas gimnazijoje: https://www.facebook.com/kaunovarpo/Susiję dokumentai:
Įsakymas dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas 2019-2020m.m. organizavimo
Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (2018-02-06 Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-33)
Kauno "Varpo" gimnazija. Teritorija
Žemėlapis
Sprendimas dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo

Priėmimo komisijos darbą reglamentuojantys dokumentai:

Įsakymas dėl priėmimo komisijos sudėties
Priėmimo komisijos darbo reglamentas