Informacija dėl priėmimo į gimnaziją 2023-2024m.m.

Informacija nuolat atnaujinama...

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6d. sprendimu Nr. T-33, „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau apie priėmimą į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas

Planuojami klasių komplektai

 

2024-2025

m. m. 

I  kl.

(pagrindinio ugdymo programa)

II kl.

(pagrindinio ugdymo programa)

III  kl.

(vidurinio ugdymo programa)

IV kl.

(vidurinio ugdymo programa)

Klasės

6

4

4

4

Mokiniai

151

107

108

100

Vidurkis

25

27

27

25

 

 

Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje (t. y. deklaruota Kauno rajone ar kitose vietovėse) arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti el. paštu: varpog@varpas.kaunas.lm.lt

Prašymo forma ---> (docx, pdf)


Svarbu:

Teikti prašymus dėl priėmimo galima elektroniniu būdu (asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje), nuoroda: https://imokykla.kaunas.lt
prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.  
Pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

Visais klausimais, susijusiais su mokinių priėmimu, prašome kreiptis į raštinę telefonu 8-37 380448.
Daugiau apie veiklas, organizuojamas gimnazijoje: https://www.facebook.com/kaunovarpo/

 

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO 2024-2025 M. M.

 Priėmimo vykdymo etapai

Etapai

Datos ir laikas

Pastabos

Prašymų pateikimas

Nuo kovo 15 d. 12.00 val. iki gegužės 31 d.

Teikti prašymus dėl priėmimo galima elektroniniu būdu (asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje), nuoroda:

https://imokykla.kaunas.lt

· Kiekvienas asmuo, pateikęs prašymą mokytis gimnazijoje, per 3 darbo dienas gaus mokinio anketą, kurioje bus galimybė pasirinkti norimą klasės kryptį (detalesnė informacija bus atsiųsta el. paštu pateikus prašymą).

Gautų anketų duomenų analizė

Nuo birželio 3 d. iki 7 d.

Anketoje nurodytu el. paštu informuosime apie galimybę mokytis pasirinktos krypties klasėje.

Susisieksime telefonu, kilus klausimams (pagal poreikį pakviesime motyvaciniam pokalbiui).

Dokumentai, kuriuos būtina pristatyti:

 

 

Nuo birželio 25 d.  iki birželio 28 d. 15.00 val.

 

 

 

- 8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalą;

 -  gimimo liudijimo arba paso kopiją (turėti ir originalą);

 -  dvi nuotraukas dokumentams (3x4);

Pristačius visus dokumentus bus galimybė iš karto pasirašyti sutartis.

Būtina atvykti kartu su būsimu gimnazijos mokiniu.

Vieta: gimnazijos raštinė (101 kab.):

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Priėmimo komisijos posėdis

Liepos 1 d. 13.00 val.

Vieta: gimnazijos raštinė (101 kab.)

Skelbiamas bendras visų priimtų į gimnaziją mokinių sąrašas

Liepos 2 d. 9.00 val.

Gimnazijos internetinėje svetainėje, gimnazijos informacijos lentoje.

Galutiniai klasių mokinių sąrašai ir klasių vadovai skelbiami rugpjūčio 28 d.

Esant laisvų vietų, dokumentai priimami iki 2024 m. rugpjūčio 26-29 d.

iki 2024 m. rugpjūčio 29 d.

Gimnazijos raštinė (101 kab.):

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

 

Planuojami klasių komplektai

 

2024-2025

m. m. 

I  kl.

(pagrindinio ugdymo programa)

II kl.

(pagrindinio ugdymo programa)

III  kl.

(vidurinio ugdymo programa)

IV kl.

(vidurinio ugdymo programa)

Klasės

6

4

4

4

Mokiniai

151

107

108

100

Vidurkis

25

27

27

25

 

Svarbu:

  • prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
  • Pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje (t. y. deklaruota Kauno rajone ar kitose vietovėse) arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti atvykus į gimnaziją.

 

Visais klausimais, susijusiais su mokinių priėmimu, prašome kreiptis į gimnazijos raštinę telefonu 8-37 380448.

                

Daugiau apie veiklas, organizuojamas gimnazijoje:

 https://www.facebook.com/kaunovarpo/

www.varpas.kaunas.lm.lt         

priemimas2020

 

VIRTUALUS TURAS PO GIMNAZIJĄ

 


Kauno „Varpo“ gimnazijos veiklos