Informacija dėl priėmimo į gimnaziją 2022-2023m.m.

Planuojami klasių komplektai

2022-2023  m. m.     I (9) kl.  (pagrindinio ugdymo programa) II (10) kl.  (pagrindinio ugdymo programa) III (11)  kl.  (vidurinio ugdymo programa) IV (12) kl.  (vidurinio ugdymo programa)
Klasės    6 6 6 6
Mokiniai    151 151 151 151
 
Svarbu:

Teikti prašymus dėl priėmimo galima elektroniniu būdu (asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje), nuoroda: https://imokykla.kaunas.lt
prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.  
Pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

Registruotis į motyvacinius pokalbius Jums tinkamu laiku bus galima nuo balandžio 15 d. (Registracija į motyvacinius pokalbius ČIA)

Kauno miesto savivaldybės informacija apie priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarka

Visais klausimais, susijusiais su mokinių priėmimu, prašome kreiptis į raštinę telefonu 8-37 380448.
KARANTINO LAIKOTARPIU - telefonais, nurodytais gimnazijos svetainėje: www.varpas.kaunas.lm.lt
Daugiau apie veiklas, organizuojamas gimnazijoje: https://www.facebook.com/kaunovarpo/

Etapai

Datos ir laikas

Pastabos

Prašymų pateikimas

Nuo kovo 15 d. 12.00 val.

Teikti prašymus dėl priėmimo bus galima elektroniniu būdu (asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje), nuoroda:

https://imokykla.kaunas.lt

Motyvaciniai pokalbiai

 

 

Nuo gegužės mėn. 2 d.  iki  20 d. nuo 14.00 val. iki 16.30 val.

 

 

Registruotis Jums tinkamu laiku bus galima balandžio 15 d. (Registracija į motyvacinius pokalbius ČIA).

Motyvaciniame pokalbyje turėti el.pažymą (ataskaita iš e-dienyno) apie mokinio I pusmečio pasiekimus (arba 1-2 trimestrų rezultatus).

Dokumentai, kuriuos būtina pristatyti:

 

 

Iki birželio 29 d. 12.00 val.

 

 

 

-  8 klasės baigimo pažymėjimo (stojant į I kl.) ar pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo (stojant į III kl.) originalą;

-  gimimo liudijimo arba paso kopiją (turėti ir originalą);

-  dvi nuotraukas dokumentams (3x4);

-  užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) klasę);

Vieta: gimnazijos raštinė (101 kab.):
Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.
Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

Priėmimo komisijos posėdis

 

birželio 29 d. 15.00 val. 

 

 

Vieta: gimnazijos raštinė (101 kab.)

Skelbiamas bendras visų priimtų į gimnaziją mokinių sąrašas

birželio 30 d. 9.00 val. 

 

 

Gimnazijos internetinėje svetainėje, gimnazijos informacijos lentoje,  el. paštu, kuris nurodytas prašyme (per 3 d. d.).

Susirinkimas ir sutarčių pasirašymas

 

birželio 30 d. 12.00 val. 

 

 

Dalyvauja įstojusiųjų mokinių tėvai ir patys mokiniai (pageidautina)

Vieta: Aktų salė.

P.S. negalintys dalyvauti susirinkime, iš anksto informuoja tel. 8-37 380448 ir suderina sutarčių pasirašymo laiką individualiai.

Esant laisvų vietų, dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 30 d.

iki 2022 m. rugpjūčio 30 d.

Gimnazijos raštinė (101 kab.):
Darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val.
Pietų pertrauka: 12.00-12.30 val.

priemimas2020