Projektas „Švietimo iniciatyva Lietuvai: sąmoningas jaunas žmogus“


Sveikatą Stiprininati Mokykla

Kauno „Varpo“ gimnazija priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Nuo 2000 metų vyksta įvairi veikla, kurios pagrindiniai tikslai: mokinių sveikatos stiprinimas, žinių ir įgūdžių apie sveikatą gilinimas.

Bendromis mokytojų, šeimos ir visuomenės pastangomis vykdoma integruota, įvairiausias veiklas apimanti sveikatos stiprinimo ir ugdymo programa „Saugokime save ir visuomenę ateičiai“. Gimnazijos mokytojai, visuomenės sveikatos specialistė, psichologė ir socialinė pedagogė  ne tik skleidžia mokiniams žinias apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, bet ir skatina pačius tirti artimiausią savo aplinką, išsiaiškinti kas būtų geriausia, ko trūksta, kad kiekvienas mokinys jaustųsi gimnazijoje saugiai. Gimnazijoje įkurtas relaksacijos kambarys, treniruoklių salytė, teniso stalas. Vyksta  tradiciniai renginiai – Sporto šventės Panemunės šile arba Ąžuolyne, kuriose dalyvauja visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Mokiniai atlieka artimiausios aplinkos tyrimus „Oro užterštumo nustatymas aplink mokyklą“‚ „Mikromicetų paplitimas gimazijoje“, „Mokinių laikysenos sutrikimai ir fizinis aktyvumas“, „Rūkymo prevencija gimnazijoje“ ir kiti.  Į šiuos tyrimus gali įsijungti kiekvienas mokinys, pasiūlyti savo temą. Vyko paskaitos apie elektroninių cigarečių žalą. Mokiniams patinka tradicinės inkilų, lesyklų parodos ir jų kėlimas gimnazijos teritorijoje, plakatų apie sveiką gyvenseną kūrimas. Kasmet gimnazijos mokiniai dalyvauja  respublikiniame mokslo festivalyje „Erdvėlaivis-žemė“ ir turi galimybę pasikviesti į gimnaziją žinomus mokslininkus arba apsilankyti jų darbo vietose. Šio projekto veiklos siejame su sveikos gyvensenos ugdymu, ligų profilaktika. Kasmet grupė moksleivių dalyvauja išvykose į Biotechnologijų institutą ir klauso paskaitų apie šiuolaikinės medicinos pasiekimus, molekulinės biologijos laimėjimus.

Sveikatą stiprinanti mokykla – mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka.“- „DĖL MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS TVARKOS APRAŠO‘‘.
2010 metais mūsų gimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla ir yra įsitraukta į respublikinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS PROGRAMA

Sertifikatai 


Gimnazijoje parengta ir vykdoma programa „Saugokime save ir visuomenę ateičiai‘‘. Ši programa realizuojama įvairiais būdais: sveikos gyvensenos temos integruojamos į mokomuosius dalykus, mokiniai sveikos gyvensenos žinių ir įgūdžių įgyja dalyvaudami įvairiuose projektuose (miesto, mokyklos, respublikiniu lygiu).

sėkmingo starto – II vietos Lietuvoje – Kauno Varpo gimnazijos mokiniai (10 B klasė ir jų auklėtoja Jovita Damijonaitienė) šiemet jau tapo ESFA (Europos Socialinio Fondo Akademijos) antrakursiais.  Visus metus mokiniai plušo, atlikdami konkursines ESFA užduotis – „ESU SUPER FAINAS, NES ŽINAU APIE ESF“, „1001 BŪDAS KAIP PANAUDOTI KOMPIUTERĮ“, „REKLAMOS VILKAI“, taip pat Finansų ministerijos užduotį „SUNKU NEPASTEBĖTI TO, KAS PADARYTA“.

Mokiniai teigia: „kūrėme rašinius, kompiuterinius testus, rengėme stendus, lankstinukus, populiarinome Europos Socialinį Fondą netgi Jubiliejiniame gimnazijos leidinyje „Aidai“. Todėl itin džiugina antra vieta tarp ESFA pirmakursių“.

 

Informacija atnaujinta