Projekto reklama


Projektas „Švietimo iniciatyva Lietuvai: sąmoningas jaunas žmogus”


Sveikatą Stiprininati Mokykla

Kauno „Varpo“ gimnazija priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Nuo 2000 metų vyksta įvairi veikla, kurios pagrindiniai tikslai: mokinių sveikatos stiprinimas, žinių ir įgūdžių apie sveikatą gilinimas.

Bendromis mokytojų, šeimos ir visuomenės pastangomis vykdoma integruota, įvairiausias veiklas apimanti sveikatos stiprinimo ir ugdymo programa „Saugokime save ir visuomenę ateičiai“. Gimnazijos mokytojai, visuomenės sveikatos specialistė, psichologė ir socialinė pedagogė  ne tik skleidžia mokiniams žinias apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, bet ir skatina pačius tirti artimiausią savo aplinką, išsiaiškinti kas būtų geriausia, ko trūksta, kad kiekvienas mokinys jaustųsi gimnazijoje saugiai. Gimnazijoje įkurtas relaksacijos kambarys, treniruoklių salytė, teniso stalas. Vyksta  tradiciniai renginiai – Sporto šventės Panemunės šile arba Ąžuolyne, kuriose dalyvauja visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Mokiniai atlieka artimiausios aplinkos tyrimus „Oro užterštumo nustatymas aplink mokyklą“‚ „Mikromicetų paplitimas gimazijoje“, „Mokinių laikysenos sutrikimai ir fizinis aktyvumas“, „Rūkymo prevencija gimnazijoje“ ir kiti.  Į šiuos tyrimus gali įsijungti kiekvienas mokinys, pasiūlyti savo temą. Vyko paskaitos apie elektroninių cigarečių žalą. Mokiniams patinka tradicinės inkilų, lesyklų parodos ir jų kėlimas gimnazijos teritorijoje, plakatų apie sveiką gyvenseną kūrimas. Kasmet gimnazijos mokiniai dalyvauja  respublikiniame mokslo festivalyje „Erdvėlaivis-žemė“ ir turi galimybę pasikviesti į gimnaziją žinomus mokslininkus arba apsilankyti jų darbo vietose. Šio projekto veiklos siejame su sveikos gyvensenos ugdymu, ligų profilaktika. Kasmet grupė moksleivių dalyvauja išvykose į Biotechnologijų institutą ir klauso paskaitų apie šiuolaikinės medicinos pasiekimus, molekulinės biologijos laimėjimus.

Sveikatą stiprinanti mokykla – mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka.“- „DĖL MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS TVARKOS APRAŠO‘‘.
2010 metais mūsų gimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla ir yra įsitraukta į respublikinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJOS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS PROGRAMA

SVEIKATINGUMO SAVAITĖ

Kauno ,,Varpo“  gimnazija – sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė. Gimnazijoje vyko  sveikatą stiprinančios iniciatyvinės grupės  organizuojama „Sveikatingumo savaitė“. Renginio tikslas – skatinti bendruomenės  sveiką gyvenseną ir daugiau dėmesio skirti savo sveikatai – sveikam kūne, sveika siela. Visa gimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė į praktines veiklas. Kiekviena savaitės diena buvo skirta aktualiai problemai reflektuoti. Pažvelgėme į sveiką gyvenseną spalvingiau ir įdomiau

  • Pirmadienio rytas prasidėjo akcija „Mobilieji telefonai pamokose TIK MOKYMO TIKSLAMS!“. Dalykiniuose kabinetuose išdalinti mobiliųjų telefonų naudojimą ribojantys ženklai, kalbėta apie priklausomybių žalą. Teorines ir praktines žinias įtvirtino proto mūšis mokytojams, vyko sveikatą stiprinančio kokteilio degustacija. Visuomenės sveikatos specialistė atliko plaučių užterštumo matavimus 9-12 klasių mokiniams (rūkymo prevencija).
  • Antradienis – psichinės sveikatos stiprinimui skirta diena. Jos metu vyko praktiniai-meditaciniai užsiėmimai mokytojams ir mokiniams „Autogeninė treniruotė“, 10 klasių gimnazistai atliko savęs pažinimo testus, vedė interaktyvų žaidimą „Smegenų mankšta“.
  • Trečiadienis – sveiko maisto diena. Gimnazijoje organizuota sveiko maisto konkursas-degustacija, mokiniai skatinti atkreipti dėmesį į savo mitybą, rinktis sveikatai palankesnius produktus. Specialiaisiais prizais paskatinti mokiniai – geriausių receptų lankstinukų autoriai.
  • Ketvirtadienio veiklas skyrėme mokinių fizinės sveikatos stiprinimui. Organizuotas konkursas „Taiklioji ranka“, gimnazijos valgykloje vykdyta akcija „Taisyklingai plauk rankas“. Mokiniai linksmai ir išradingai pristatė senovinius gydymo būdus. Pertraukų metu vyko vienuoliktokų organiuojama ,,Smegenų mankšta“ – mini protmūšiai su priais.
  • Penktadienis – tylos diena. Vyko akcija „Diena be telefono“, mokytojai ir mokiniai dalyvavo atpalaiduojančiuose užsiėmimuose poilsio kambaryje: galvos masažas, kvėpavimas ozonu prisotintu oru, Kneipo terapija.

Visą savaitę gimnazijoje taikytas teminis mokymas – sveikatingumo tema integruota į VISUS mokomuosius dalykus. Tokia teorijos ir praktikos dermė lėmė sėkmingus medžiagos įsisavinimo rezultatus.  Džiaugėmės gausiai  susirinkusiais dalyviais ir tikimės, jog kitais metas gimnazistai ir mokytojai dar aktyviau dalyvaus sveikatinimo veiklose ir skatins vieni kitus gyventi sveikai.


Sertifikatai 


Gimnazijoje parengta ir vykdoma programa „Saugokime save ir visuomenę ateičiai‘‘. Ši programa realizuojama įvairiais būdais: sveikos gyvensenos temos integruojamos į mokomuosius dalykus, mokiniai sveikos gyvensenos žinių ir įgūdžių įgyja dalyvaudami įvairiuose projektuose (miesto, mokyklos, respublikiniu lygiu).