KAUNO “VARPO“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ  VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Eil.Nr.

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

Pareigybių skaičius

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

  (2016 m.) Priskaičiuotas (bruto) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  2015 m. € Priskaičiuotas (bruto) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2016 m. III ketvirčio €

1 Administracija 3,5 1339 1115
2 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 629 746
3 Psichologas 1 614 634
4 Socialinis pedagogas 1 572 690
5 Bibliotekos/informacinio centro vedėjas 1 575 575
6 Bibliotekininkas 0,5 270 270
7 Mokytojas  ekspertas   953 1095
8 Mokytojas metodininkas   865 933
9 Vyresnysis mokytojas   803 850
10 Mokytojas   640 793
11 I K T specialistas 1 405 405
12 Meno vadovas 1 405 405
13 Raštinės vedėja 1 320 426
14 Viešųjų ryšių specialistas 0,5 178 190
15 Archyvaras 0,5 178 190
16 Techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros specialistas 1 325 380
17 Budėtojas/apsaugos darbuotojas 1 325 380
18 Duomenų bazių tvarkytojas 0,5 163 190
19 Laborantas 0,5 163 190
20 Viešųjų pirkimų administravimo specialistas 1 405 405
21 Valytojos 9,25 325 380
22 Rūbininkas 0,5 163 190
23 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 2,5 325 380
24 Budėtojas 1 325 380
25 Kiemsargis 2,5 325 380