Gimnazijos uniformos


Giesmė "Varpo" gimnazija


Skubam kas rytą linksmi
Varpo gimnazijon mes
Mokslo žinių trokšdami
Renkamės vėl į klases

PRIEDAINIS:

Tad nesustokim, visad svajokim
Mes juk jauni širdimi
Kurkim, dainuokim
Šauniai sportuokim
Būkime žvalūs, dori

Čia mūsų juokas skambės
Čia kilnūs siekiai lankys
Grūdinti valią reikės
Mokslas tai mūs švyturys

PRIEDAINIS

Jeigu svajonių sparnai
Neša į ateitį mus
Mokslo šventovė tikrai
Varpo gimnazija bus
PRIEDAINIS
Muzika:
 Sonatos Keibienės
Žodžiai: Rimanto Klibavičiaus