2017 – 2018 m.m. pradžios šventė
„100 linkėjimų Lietuvos gimnazistams“

įvyks rugsėjo 1 d. 10.00 val.
Kauno „Varpo“ gimnazijos

sporto aikštėje

*

10.45 val. pamoka klasėse

Administracija