2023 m. rugsėjo 5 d.

18.00 val.
gimnazijos aktų salėje

vyks I klasių mokinių tėvų susirinkimas