• Prašymų padavimo pradžia 2020 m. balandžio 15 d. 12.00 val.
  • Teikti prašymus dėl priėmimo 2020–2021 m. m. elektroniniu būdu (asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje), nuoroda: https://imokykla.kaunas.lt.
  • Registracija į motyvacinius pokalbius prasidės gegužės 11d. (Nuoroda registracijai)

Planuojami klasių komplektai

 

 

2020-2021 m.m.

 

 

I (9) kl.

(pagrindinio ugdymo programa)

II (10) kl.

(pagrindinio ugdymo programa)

III (11)  kl.

(vidurinio ugdymo programa)

IV (12) kl.

(vidurinio ugdymo programa)

Klasės 6 4 4 4
Mokiniai 144 100 100 100
  • Priimant į mokyklas 2020–2021 m.m. prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

          Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (2018-02-06 Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-33)

  • Pirmumo teisę stojant į gimnaziją turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

           Kauno „Varpo“ gimnazija. Teritorija

  • Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.