Kauno „Varpo“ gimnazija

Mokinių pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė diena

2020 m. spalio 5 d.

1 pamoka 8.00 – 8.45 val.

I – III klasių mokiniams klasėse. Bendrųjų kompetencijų vertinimas TAMO dienyne (klausimynas), atsakingi klasių vadovai

IV klasių mokiniams matematikos konsultacijos 106,107,136 kab.

 

2 pamoka 8.55 – 9.40 val.

I – III klasių mokiniams. Mokinių susitikimas su MIP / MGP vadovais jų kabinetuose. Supažindinimas su darbo rengimo tvarka, pavyzdžiais (buvusių mokinių sėkmingai parengti MIP/ MGP), susitarimai dėl terminų, galimas temos koregavimas. MIP/ MGP grupės Tamo dienyne kūrimas.

IV klasių mokiniams matematikos konsultacijos 106,107,136 kab.

 

PERTRAUKA 9.40 – 10.10 val. Mokytojai kviečiami į mokytojų kambarį

 

3 pamoka 10.10 – 10.50 val.

I – IV klasių mokinių parengta šventinė pamoka klasių vadovams „SU MOKYTOJO DIENA!“ klasėse

 

4 pamoka 11.00 – 11.50 val.

Abiturientai ir gimnazijos meno kolektyvai sveikina mokytojus aktų salėje. Kviečiame dalyvauti visus mokytojus ir keletą mokinių iš kiekvienos klasės.