Atsisiųsti .pdf formatu
Mokytojo vardas ir pavardė Mokomasis dalykas Klasė Modulio numeris ir pavadinimas Pamokoje dalyvavusių mokinių skaičius Mėnuo

ir diena, pamoka

Pastabos
                                                                                                                                                                         KOVAS
Aurelija Gasiūnaitė

 

Istorija IV E 1 modulis „Europos sąjungos ištakos ir raida“ 12 03 06

3 pamoka

 
Ramunė Krygerienė Geografija III A 5 modulis ,, Klimato kaita

 

18 03 10

1 pamoka

 
Ramunė Krygerienė

Daiva Cibulskienė

Integruota geografijos-anglų kalbos pamoka I B 1 modulis ,,ES šalys narės“ 26 03 21

4 pamoka

 
Skaistuolė Šimkevičienė Dorinis ugdymas (etika) I A 3 modulis.

Pamoka „ Europos Sąjungos vertybės“.

 

15

 

03  21

4 pamoka

 
Jovita Damijonaitienė Anglų kalba II A 2 modulis „ES veikimas“ 14 03.24

2 pamoka

 
Jovita Damijonaitienė Anglų kalba I B 2 modulis „ES veikimas“ 13 03.24

5 pamoka

 
                                                                                                                                                                           BALANDIS
Ingrida Bakutienė Matematika I B 1 modulis

ES šalys narės.

26 04 04

2 pamoka

 
Ingrida Bakutienė Matematika I C 1 modulis

ES šalys narės.

24 04 04

6 pamoka

 
Ingrida Bakutienė Matematika I D 1 modulis

ES šalys narės.

24 04 04

1 pamoka

 
Skaistuolė Šimkevičienė Dorinis ugdymas (etika) II B

 

 

3 modulis

Pamoka –  protų kova “Vertybės ir žmogaus teisės ES“

18

 

 

04 05

7 pamoka.

 

 
Pranė Stankevičienė Biologija III A, B 2 modulis „ES veikimas“

 

15 04.06 

2 pamoka

 
Skaistuolė Šimkevičienė Dorinis ugdymas (etika) II A 3 modulis.

Pamoka – filmo peržiūra ir aptarimas “Kai atmerkiu akis“

17 04 11

3 pamoka

 
Ramunė Krygerienė

Daiva Cibulskienė

Integruota geografijos-anglų kalbos pamoka I B 5 modulis,, Terorizmas“ 26 04 11

4 pamoka

 
Violeta Abromavičienė Lietuvių kalba II C 2 modulis „Kaip veikia ES. Politikos sritys, institucijos, sprendimų priėmimas“

Diskusija – varžytuvės apie Europos Sąjungos privalumus ir trūkumus – 1 (3 pamokų ciklas)

27 04 18

7 pamoka

 
Pranė Stankevičienė Biologija IV E 5 modulis „Ateities perspektyvos“ 15 04.19

6 pamoka

 
Violeta Abromavičienė Lietuvių kalba II C 2 modulis „Kaip veikia ES. Politikos sritys, institucijos, sprendimų priėmimas“

Diskusija – varžytuvės apie Europos Sąjungos privalumus ir trūkumus – 2 (pamokos tęsinys)

27 04 19

2 pamoka

 
Pranė Stankevičienė Biologija III A, B 2 modulis „ES veikimas“

 

15 04.20

2 pamoka

 
Jovita Damijonaitienė Anglų kalba III B 1 modulis „Demokratija ir Europos Parlamentas“ 14 04.20

3 pamoka

 
Pranė Stankevičienė Biologija IV A, B 5 modulis „Ateities perspektyvos“ 15 04.21

7 pamoka

 
Violeta Abromavičienė Lietuvių kalba II C 2 modulis „Kaip veikia ES. Politikos sritys, institucijos, sprendimų priėmimas“

Diskusija – varžytuvės apie Europos Sąjungos privalumus ir trūkumus – 3  (pamokos tęsinys)

27 04 21

1 pamoka

 
Robertas Mačiulis Istorija IV ABCD 1 modulis „Demokratija ir Europos Parlamentas“ 60 04. 24-28  
                                                                                                                                                                          GEGUŽĖ
Lina Pūraitė Matematika I A 1 modulis „Demokratija ir Europos Parlamentas“ 29 05 02

1 pamoka

 
Lina Pūraitė Matematika II A 1 modulis „Demokratija ir Europos Parlamentas“ 28 05 02

2 pamoka

 
Lina Pūraitė Matematika II B 1 modulis „Demokratija ir Europos Parlamentas“ 29 05 02

5 pamoka

 
Ingrida Bakutienė Matematika I B

 

4 modulis

Pinigų vertė: Big Mac indekso palyginimas.

26 05 04

4 pamoka

 
Ingrida Bakutienė Matematika III E 4 modulis

Pinigų vertė: Big Mac indekso palyginimas.

17 05 04

3 pamoka

 
Ingrida Bakutienė Matematika III E 4 modulis

Kainų skirtumas. Užduotis „Prekių kainos šalyse“.

17 05 05

5 pamoka

 
Ingrida Bakutienė Matematika I B 4 modulis

Trumpa euro istorija.

26 05 09

2 pamoka

 
Ingrida Bakutienė Matematika I C 4 modulis

Trumpa euro istorija.

24 05 09

6 pamoka

 
Ingrida Bakutienė Matematika I D 4 modulis

Trumpa euro istorija.

24 05 09

1 pamoka