Gegužės 19 d. gimnazije bus pirmą kartą įteikiamos nominacijos „Auksinis varpelis“ už puikius mokymosi ir mokymo rezultatus.

Nominacijų pavadinimai:

Metų mokinys (išrenkamas pagal pažangumo rezultatus);

Metų mokytojas (išrenka mokiniai slaptu balsavimu);

Metų klasė (išrenkama pagal pažangumo rezultatus);

Už tiksliųjų mokslų pasiekimus (išrenkama pagal mokinių pasiektus

rezultatus konkursinėje veikloje);

Už gamtos mokslų pasiekimus (išrenkama pagal mokinių pasiektus

rezultatus konkursinėje veikloje);

Už socialinių mokslų pasiekimus (išrenkama pagal mokinių pasiektus

rezultatus konkursinėje veikloje);

Už meninius pasiekimus (išrenkama pagal mokinių pasiektus rezultatus

konkursinėje veikloje);

Už sporto pasiekimus (išrenkama pagal mokinių pasiektus rezultatus

konkursinėje veikloje);

Už kalbų mokymosi pasiekimus (išrenkama pagal mokinių pasiektus

rezultatus konkursinėje veikloje);